‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום חמישי, 19 ביולי 1945
14 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
קריאות מתוך מגילת איכה
נוסח אשכנז. מפי אפרים גולדשטיין


12:30
הסכת והשכל
שידורים מיוחדים לבתי הספר העבריים בארץ. איכהישבה בדד, תכנית תשעה באב ערוכה בידי שמואל ורסיס


13:00
נעימות קלות


13:40
נעימות קלות


16:15
קונצ'רטו לכנור
ארנלד בקס.בביצוע אדהקרסי ותזמורת (ב.ב. ק.) ב. ב. סי בניצוחו של אדריאן בולט


16:45
פינת האשה
א. על ארגון החיים - תכנית מוגשת בשיתוף הנהלת בית הבריאות ''הדסה'' בירושלים. ב. בצל קורתך מאת תחיה בת אורן.


17:00
קריאות מתוך מגילת איכה
מאת נסים שלום (בנוסח יהודי ספרד בירושלים) ומשה ויטל (כנוסח יהודי תורכיה)


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
יובל ה-25 של ירחון השדה
א. הירחון החקלאי ''השדה'' - ש. ד. יפה. ב. כ''ה שנות ''השדה'' - י. ויץ.


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
מיגון לשמחה
נעימות עבריות מוגשות על ידי ויטוריו וינברג (בריטון) ותזמורת האולפן של שרות השידור בניצוחו של חנן שלזינגר


21:15
דרישת שלום מאת ניצולים באירופה שקרוביהם בארץ


21:40
תכנית אנגלית


22:00
תכנית כבקשתך לחברי משטרת הארץ

1