‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שבת, 19 במאי 1945
11 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
תכנית כבקשתך למאזינים הצעירים


13:40
החנות הפנטסטית - רוסיני-רספיגי


16:15
תכנית כבקשתך למאזינים העבריים


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
המבדיל


20:03
תכנית לפרקי חזנות מעל גבי תקליטי החזן מרדכי הרשמן


20:15
המהדורה השלישישית של החדשות
בעברית וידיעות אספורט מאת אלכסנדר אלכסנדרוביץ


20:30
הדי השבוע
סקירה על דעת הקהל בעולם כפי שבוטאה בעתונות וברדיו, ערוכה ע''י דניאל שר


20:45
תכנית פרפראות
מוגשת ע''י חיים ויטוריו וינברג (בריטון)


21:40
מוסיקה לריקודים


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1