‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום ששי, 20 באפריל 1945
9 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
תכנית ערבית


13:40
נעימות קלות


16:15
שלום עליכם מלאכי השלום!


17:00
פינת הנוער העברית
מנגינות מספרות, תכנית ערוכה בידי יוכבד דוסטרובסקי


17:30
נעימות קלות


20:00
קריאות בתנ''ך מפי נסים שלום
ויקרא ט''ז, פסוקים א'-ד'. עמוס ט', פסוקים ז'-ט''ו.


20:25
אופירה
קטעים מתוך מפיסטופל - בויטו


21:40
נעימות קלות


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1