‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שבת, 21 ביולי 1945
12 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
תכנית כבקשתך למאזינים הצעירים


13:00
תכנית כבקשתך - מוסיקה קלה


13:40
נעימות קלות
בביצוע אנדרה קוסטלניץ ותזמרתו


16:15
תכנית כבקשתך - מוסיקה קלסית


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
בינינו לבין עצמנו
שיחה למאזינים מאת מרדכי זלוטניק


20:15
חדשות בעברית (מהדורה ג')
שיחה וידיעות אספורט מאת אלכסנדר אלכסנרוביץ


20:30
הדי השבוע
סקירה על דעת הקהל בעולם כפי שבוטאה בעתונות וברדיו, ערוכה בידי דניאל שר


20:45
המבדיל


20:48
קיצור החדשות בעברית


20:50
מלוה מלכה
ניגון חסידי - תכנית ערוכה בידי יהויכין סטוצ'בסקי ומוגשת בידי אפרים גולדשטיין ויהויכין סטוצ'בסקי (צ'לו) , אלי גרינברג (כנור) ואריה זקס (פסנתר)


21:40
מוסיקה לריקודים

1