‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 21 במארס 1945
12 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:05
מוסיקה של עמי הברית


13:15
שידורי בכורה
ירמיהו מצגר (בס). אריוזו - הנדל. שתי אריות מתוך חליל הקסם - מוצרט. קבטינה מתוך היהודיה - הלוי.


13:35
נעימות קלות


16:00
תכנית לצבא


17:00
נעימות קלות


17:30
פינת הנוער העברית
קדיה מולדובסקה - משוררת ילדי העוני. תכנית ע''י בלה ברעם עם הופעת ספר שירי הילדים שלה ''ממול השער הפתוח''.


20:00
מורים להורים
סדרת שיחות מוגשת ע''י ועד מורי ירושלים וערוכה בידי ד''ר כוכבא. העונש בחינוך - ח. צ. אנוך.


20:25
שיחה על מאורות היום


20:30
תכנית מיוחדת לחייל העברי
המטאטא לחייל בהשתתפות מתתיהו רוזין. (מעל גבי תקליטי שרות השידור


21:15
פרקי נגינה לצ'לו
בביצוע דניאל הופמקלר. ליד הפסנתר: חנה קנל.


21:40
נעימות קלות


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1