‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 21 בפברואר 1945
12 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:05
תכנית לצבא


13:15
תכנית כבקשתך


13:35
נעימות קלות


16:00
תכנית לצבא


17:00
נעימות קלות


17:30
פינת הנוער העברית
הבה נספרה- סידרת תכניות על סופרים עבריים וספוריהם לילדים, ערוכה בידי בלה ברעם


20:00
מורים להורים
סידרת שיחות מוגשת ע''י המרכז למורים. ספרות עברית לילדים, שיחה מאת בלה ברעם.


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
התכנית המיוחדת לחייל העברי
עתון החיילים - ערוך ביד עבר הדני ומנשה רבינא.


21:05
תכנית אזכרה ל. לנדאו ז''ל
ערוכה בידי ידידיה ומוקירי שמה.


21:40
תכנית כבקשתך באנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1