‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום ששי, 22 ביוני 1945
11 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:13:30
חדשות


13:40
נעימות קלות


16:15
שלום עליכם מלאכי השלום!


16:45
פינת הילד ופינת הנוער
תכנית משותפת. ילדי תל-אביב משדרים. סידרת תכניות ערוכה בידי ע. פוגצ'וב וישעיהו פרישמן. א. פינוקיו - תוכנית מוגשת ע''י התיאטרון שעל יד מרכז התאחדות הגננות. ב. משירי פינוקיו\ זמרה בציבור. העברה מאולם מוזיאון תל-אביב.


17:30
נעימות קלות


20:00
קריאות בתנ''ך מפי אפרים גולדשטיין
מפי אפרים גולדשטיין. במדבר ל''ו, פסוקים ב-י''ב מיכה ה' פסוקים ו-י''ד, מיכה ו' , פסוקים א-ח


20:15
חדשות


20:25
קוזי ואן טוטה
הקלטת חברת גלינבורן מן האופירה למוצרט בניצוחו של פריץ בוש. חלק ג'.


21:15
בינינו לבין עצמנו
שיחה מאת מנהל שרות השידור


21:40
תכנית אנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1