‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שבת, 23 ביוני 1945
13 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
תכנית כבקשתך למאזינים הצעירים


13:30
חדשות


13:40
קטעים מתוך פטרושקה לסרבינסקי
בניצוחו של ליאופלד סטוקבסקי.


16:15
תכנית כבקשתך למאזינים העבריים


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
המבדיל


20:03
בינינו לבין עצמנו
שיחה מאת מרדכי זלוטניק


20:15
חדשות בעברית
וידיעות הספורט מאת אלכסנדר אלכסדרוביץ.


20:30
הדי השבוע
סקירה על דעת הקהל כפי שבוטאה בעתונות וברדיו, ערוכה בידי דניאל שר


20:45
קיצור החדשות בעברית


20:47
מלוה מלכה
ברית מילה אצל יהודי המזרח. תכנית כתובה בידי ד''ר רפאל פסאי עם הדגמות מוסיקליות בפי יוסף סיקרון


21:40
מוסיקה לריקודים


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1