‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום ששי, 23 במארס 1945
9 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:13:15
שלום עליכם מלאכי שלום!
פרקי חזנות לשבת הגדול בביצוע יהושע לרר.


13:35
נעימות קלות


16:00
תכנית לצבא


17:00
נעימות קלות


17:30
דבוז'ק: רביעיה בפה (ניגר) - אופוס 96
בביצוע רביעיה לכלי מיתר לנר. אליגרו מא נון טרופו; לנטו; מולטו ויואצ'ה ; מא נון טרופו.


20:00
קריאות בתנ''ך מפי מרדכי כלפון
ויקרא ו', פסוקים א' - ה'. מלאכי ג', פסוקים ד'-כ''ד.


20:25
בטהובן
קונצרט סימפוני מיצירותיו בביצוע תזמורת שרות השידור מניו-יורק בניצוחו של ארתורו טוסקניני. הפתיחה ליאונורה מס. 2, אופוס 72 א. סימפוניה מס. 3 במי בימול מז'ור אירואיקה. אליגרו קון בריו; מרש אבל; סקרצו (אליגרו ויואצ'ה); פינלה (אליגרו מולטו).


21:40
נעימות קלות


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1