‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום ששי, 23 בפברואר 1945
9 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:13:15
שלום עליכם מלאכי השלום!
תכנית לפרקי חזנות. א. פוקסמן: צדיק כתמר. ל. רוזנבליט: השכיבנו; ושמרו. משה קוסביצקי: צור ישראל. א. פוקסמן: כי לקח טוב.


13:35
נעימות קלות


16:00
תכנית לצבא


17:00
נעימות קלות


17:30
התזמורת הסימפונית מפריז
בניצוחו של גייר. הסוליסטית: מרגריטה רוזגן-שמפיון (פסנתר וצ'מבלו). קונצ'רטו ברה מז'ור, אופוס 21 - היידן. ויואצ'ה; ליגטו; רונדו, רונדו אלהונגוריז. רונדו מתוך קונצ'רטו בדו לצ'מבלו ותזמורת - י. ק. באך.


20:00
קריאות בתנ''ך מפי אפרים גולדשטיין
דברים כ''ה, פסוקים י''ז- י''ט. שמואל א', ט''ו, פסוקים ב'- ל''ד.


20:25
אופירה
בטרפליי - פוציני. תפילה מתוך אותילו -ורדי. בנימינו ג'ילי (טנור) : אריה מתוך האפריקנית - מאירבר. אריה מתוך מרתה - פלוטוב. אריה מתוך ג'יוקונדו - פוניקאלי. אריה מתוך קנאת בן כפר - מסקני. קלודיו מוציו (סופרנו) : אריה מתוך טרביטה - ורדי. אריה מתוךאנדרהשינייה - ג'ורדנו אנריקו קרוזו (טנור) אריה מתוך נירון - רובינשטיין. אריה של לנסקי מתוך יבגני אונייגין - צ'קובסקי. פיאודור שליאפין (באס): שתי אריות מתוך בוריס גודונוב - מוסורגסקי. פיאודור שליאפין (באס) ואוליעב קליין (סופרנו): מותו של דון קישוט - מסנה.


21:40
נעימות קלות


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1