‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום ששי, 25 במאי 1945
9 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:13:40
נעימות קלות


16:15
שלום עליכם מלאכי שלום!


16:45
פינת הילד
תכנית לגיל הרך מוגשת תוך שיתוף עםמרכז התאחדות הגננות. מחר שבת - מחר כל איש ינוח. תכנית מוגשת ע''י בלה ברעם.


17:00
פינת הנוער העברית
בשבילי מולדת. סידת תכניות מפי ילדי הכפר, מוגשת בשיתוף עם הקרן הקימת וקרן היסוד. בית השיטה אשר בעמק


17:30
נעימות מדרום אמריקה


20:00
קריאות בתנ''ך
מפי אפרים גולדשטיין


20:25
קונצרט למוסיקה קמרית


21:40
תכנית אנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1