‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום חמישי, 26 באפריל 1945
14 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
נעימות חסידיות מן האוסף של אץ מ. ברנשטיין
מעובדות בידי שליזנגר, ומבוצעות בידי מנגני האולפן של שרות השידור. (מעל גבי תקליטי שרות השידור).


12:30
הסכת והשכל
שידורים מיוחדים לבתי-הספר העבריים. בשבילי הטבע. שיחות במדעי הטבע, בעריכת ד''ר א. ברש וד''ר ד. אילון-סירני. מפלאי הזרעים - תכנית מוגשת ע''י זאב לרמן.


13:00
מוסיקה לגרשוין
בביצוע התזמורת הזעירה של שרות השידור.


13:40
נעימות קלות


16:15
קונצרט למוסיקה קלה בניצוחו של ליאו בליך


17:00
מוסיקה עברית מזרחית מאת עזרא אהרן


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
פרקים מן ההוי היהודי בבית המשפט
מוגשים ע''י השופט ד''ר ש. ז. חשין


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
המנהיג הרוחני
שיחה במלאת שלושים לפטירתו של הרב משה אביגדור עמיאל ז''ל, הרב הראשי לתל-אביב ויפו, מאת הרב משה אוסטרובסקי


21:15
אנגלית ברדיו
שעורים באנגלית מדוברת מאת יאן קטפורד, מן המועצה הבריטית. שעור 18.


21:40
סקירת ספרים באנגלית


21:55
נעימות קלות


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1