‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום חמישי, 26 ביולי 1945
31 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:00
קיצור החדשות באנגלית


12:04
קיצור החדשות בערבית


12:07
קיצור החדשות בעברית


12:10
החדשות בצרפתית


12:15
להקת כלי הנשיפה
של שרות השידור


12:30
הסכת והשכל
שידורים מיוחדים לבתי הספר העבריים. יצירות מוסיקליות נבחרות. תכנית מוגשת בידי יוכבד דוסטרובסקי.


13:00
להקת כלי המיתר
של שרות השידור


13:30
החדשות בעברית


13:40
נעימות קלות


13:50
חדשות באנגלית


14:00
תכנית ערבית


16:15
קיצור החדשות
באנגלית, ערבית ועברית: תוצאות הבחירות


16:20
קטעים קלסיים ידועים


16:45
פינת האשה
ליד הראי מאת תחיה בן אורן.


17:00
מוסיקה עברית מזרחית
בביצוע עזרא אהרן (זמרה) ורחמים עמאר (כנור). נינה - קופלביץ. מחול השושנים. הכנטות הצל - טשרניחובסקי. אהובתי. אל תשאלו - דר


17:25
חדשות בעברית


17:30
פינת הנוער האנגלית


18:00
תכנית ערבית


20:00
המדור האקדמאי
בעריכת פ. טורובלין. לזכרו של הפרופ. ישראל פרידלנדר. שיחה במלאת 25 שנה למותו, מאת פרופ. שמחה אסף.


20:15
חדשות בעברית


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
סואיטה לויולה ופסנתר
ארנסט בלוך.


21:00
שירת ארצנו
תכנית לשירים וקריאות מוגשות בידי לאה פורת ואריה זקס. משירי ילדים.


21:15
דרישת שלום מאת ניצולים באירופה לקרוביהם בארץ


21:30
חדשות באנגלית


21:40
סקירת ספרים באנגלית


21:55
נגינת בינים


22:00
תכנית כבקשתך
לחברי המשטרה הארצישראלית


22:30
חדשות בצרפתית


22:45
חדשות בתורכית


23:00
סיום

1