‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום ששי, 27 ביולי 1945
24 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:00
קיצור החדשות באנגלית


12:04
קיצור החדשות בערבית


12:08
קיצור החדשות בעברית


12:10
החדשות בצרפתית


12:15
תכנית ערבית


13:30
החדשות בעברית


13:40
נעימות קלות


13:50
חדשות באנגלית


14:00
תכנית ערבית


16:15
שלום עליכם מלאכי השלום!
תכנית לפרקי חזנות. מקהלה בניצוחו של ליאון אלגאזי: לכה דודי (נאומברג בעבוד אלגאזי). ה' מלך (בעבוד אלגאזי), יוסף רוזנבלט: נשמת. ובנחה יאמר. שיר המעלות.


16:45
פינת הילד
תכנית לגיל הרך מוגשות תוך שתוף עם מרכז התאחדות הגננות. אל הים


17:00
פינת הנוער העברית
הכל שואלים על הכל, שאלות ותשובות על עולם ומלואו, ערוכות בידי אליעזר אביעל ומוגשות ע''י מועדון ''הכל שואלים''.


17:25
חדשות בעברית


17:30
נעימות קלות


18:00
תכנית ערבית


20:00
קריאות בתנ''ך מפי משה ויטל
דברים ז', פסוקים י''ב- ט''ז. ישעיהו מ''ט, פסוקים י''ד-כ''ו. ישעיהו נ' , פסוקים א'- י''א. ישעיהו נ''א, פסוקים א'-ג'


20:15
חדשות בעברית


20:25
קונצרט סימפוני
קונצרט מס. 2.


21:15
בינינו לבין עצמנו
שיחה מאת אדוין סמואל


21:30
חדשות באנגלית


21:40
נעימות קלות


22:30
חדשות בצרפתית


22:45
חדשות בתורכית


23:00
סיום

1