‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום ראשון, 27 במאי 1945
10 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
נעימות קלות


13:40
נעימות קלות


16:15
נעימות קלות


17:30
חמישית הטרקלין של שרות השידור


20:00
מעולם המוסיקה
מס. 24


20:25
אכול מפרי גנך!


20:30
תשוקות מדוכאות.
קומדיה בשני מאורעות מאת סוזן גלספל בשיתוף עם ג'ורג' גרהם קוק, מעובד ע''י יוסף פסובסקי. הנפשות: בתיהלנצט, ימימה מופים, אברהם בן-יוסף ואלברט בן-צבי


21:00
מוסיקה לבאליט מתוך אופירות רוסיות


21:40
תכנית אנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1