‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שלישי, 27 במארס 1945
10 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:05
גאוני המוסיקה. מס. 3: ג. פ. הנדל
הפתיחה לשמשון בביצוע תזמורת קוינס הול בנצוחו של סיר הנרי ווד. קונצ'רטו בסי בימול מז'ור לצ'מבלו ותזמורת, בביצוע ונדה לנדובסקה ותזמורת. אנדנטה; אליגרו; לרגטו; אליגרו מודרטו. קונצ'רטו גרוסו מס. 10, אופוס 6, בביצוע התזמורת לכלי מיתר של בויד ניל. זיקוקין ד


13:15
במעגלי תזונה
תכנית מטעם המפקח על המזון ערוכה בידי אשר הירשברג ומוגשת בידי קבוצת אילנה.


13:35
נעימות קלות


16:00
תכנית לצבא


17:00
פינת הנוער האנגלית


17:30
תזמורת פרומינד מבוסטון
בניצוחו של ארתור פידלר. סואטה ל'ארלזיין מס. 2 - ביזה; דם וינאי, ולס- י. שטראוס.


20:00
ברכת החג לישוב
מאת כבוד הרב הראשי ד''ר יצחק הלוי הרצוג.


20:25
התזמורת לכלי מיתר של שרות השידור
אמנות הפוגה - באך. מותאם לתזמורת לכלי מיתר ובניצוחו של היינריך יעקבי. העברה מאולם י.מ.ק.א.,


21:40
תכנית כבקשתך באנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1