‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 28 במארס 1945
11 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:05
המוסיקה של עמי הברית
בהשתתפות פרנץ רוזנר (כנור), חנה קנל (פסנתר) ותקליטים.


13:15
תכנית כבקשתך


13:35
נעימות קלות


16:00
תכנית לצבא


17:00
נעימות קלות


17:30
פינת הנוער העברית
חג הפסח על פני דורות וארצות. תכנית ערוכה בידי ישעיהו פרישמן.


20:00
קריאות בתנ''ך לחג הפסח מפי אפרים גולדשטיין
מעל גבי תקליטי שרות השידור.


20:25
בצאת ישראל ממצרים
תכנית לחג הפסח, מוגשת ע''י אפרים גולדשטיין ותזמורת האולפן של שרות השידור. מעל גבי תקליטי שרות השידור.


21:00
בורודין: רביעיה מס.2 ברה מז'ור
בביצוע רביעית פרו-ארטה. אליגרו מודירטו; סקרצו אליגרו; נוטורנו אנדנטה; אנדנטה -ויואצ'ה.


21:40
נעימות קלות


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1