‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שבת, 30 ביוני 1945
12 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:15
תכנית כבקשתך למאזינים הצעירים


13:40
מוסיקה לבאליט קוטילנד - שברייה
בניצוחו של אנטל דורטי


16:15
תכנית כבקשתך למאזינים העבריים


17:30
פינת הנוער האנגלית


20:00
המבדיל


20:03
בינינו לבין עצמנו
שיחה למאזינים מאת מרדכי זלוטניק


20:15
חדשות בעברית (מהדורות ג')
וידיעות אספורט מאת אלכסנדר אלכסדרוביץ


20:30
הדי השבוע
סקירה על דעת הקהל כפי שבוטאה בעתונות. וברדיו, ערוכה בידי דניאל שר


20:45
קיצורים החדשות בעברית


21:40
שירים ודואטים
מאת אברהם מינדלין, מושרים בפי הקומפוזיטור וחנה זמיר-ווינריך


22:30
מוסיקה לריקודים


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1