‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום שלישי, 31 ביולי 1945
23 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:00
קיצור החדשות באנגלית


12:04
קיצור החדשות בערבית


12:07
קיצור החדשות בעברית


12:10
החדשות בצרפתית


12:15
גאוני המוסיקה שוברט
תכנית שניה


13:15
במעגלי תזונה
תכנית מטעם המפקח על המזון, ערוכה בידי אשר הירשברג ומוגשת בידי קבוצת אילנה.


13:30
החדשות בעברית


13:40
נעימוצ קלות


13:50
חדשות באנגלית


14:00
תכנית ערבית


16:15
מחולות נושנים
גבוט של פיות (קון)


17:00
הסכת והשכל
דור דור ואופקו הגיאוגרפי - סדרת תכניות בעריכת ד''ר י. שטנר. הסרת הלוט מפנים אפריקה ואוסטרליה - ד''ר י. ש. מנצ'ל


17:25
חדשות בעברית


17:30
פינת הנוער האנגלית


18:00
תכנית ערבית


20:00
משוט בארץ
רשמי השבוע מתל-אביב ומהמושבות, ערוכים בידי ש. שריה.


20:10
נגינת בינים


20:15
חדשות בעברית


20:25
תזמורת שרות השידור


21:30
חדשות באנגלית


22:30
חדשות בצרפתית


22:45
חדשות בתורכית


23:00
סיום

1