‏שירות שידור בארץ

PBS BROADCAST SCHEDULES


NEW SEARCH

יום רביעי, 31 בינואר 1945
12 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:12:05
תכנית לצבא


13:15
תכנית כבקשתך


13:35
נעימות קלות


16:00
תכנית לצבא


17:00
נעימות קלות


17:30
פינת הנוער העברית
דור דור וגבוריו - פרקים מתוך דברי ימי עמנו, ערוכים בידי ימימה צ'רנוביץ. הכובשים הראשונים, לפי כורש בורדי.


20:00
מדרש עם
סדרת שיחות לחינוך מבוגרים, בהדרכת מורי האוניברסיטה. שכנינו בארץ וגבולותיה מאת א. אפשטיין.


20:25
שיחה על מאורעות היום


20:30
תכנית מיוחדת לחייל העברי
נשינו במדים. תכנית מוגשת במלאת שלש שנים לחיל העזר לנשים בעריכת עבר הדני ורחל אדיב.


21:00
שלישיה בלה מינור
אופוס 114 - ברהמס. בביצוע הנס שמוקלר (קלרינטה), דניאל הופמקלר (צ'לו) ואריה זקס(פסנתר).


21:40
תכנית אנגלית


22:30
סיום התכנית האנגלית-עברית

1