הגלגל

SUBJECT SEARCH RESULTS: HAGALGAL VOLUMES 1-5

cover photo of book

‏הגלגל כרכים א-ה


NEW SEARCH

תוצאות: אנגלית ע''י הרדיו
8 פריטים
מציג דף 1 מתוך 1:


1164
אנגלית ע''י הרדיו
שודר: שיעור ראשון, ביום החמישי, 28 בדצמבר, 1944, בשעה 9 בערב
כרך: ב'
מספר גליון: 14
עמוד: 18
21.12.1944
ה' בטבת, תש''ה


1165
אנגלית ע''י הרדיו
שודר: שיעור שני, ב-4 בינואר 1945 משעה 9 עד 9.15
כרך: ב'
מספר גליון: 15
עמוד: 17
28.12.1944
י''ב בטבת, תש''ה


1166
אנגלית ע''י הרדיו
שודר: שיעור רביעי, שודר ביום ה' ב-18 ינואר, 1945, בשעה 9 בערב.
כרך: ב'
מספר גליון: 17
עמוד: 15
11.1.1945
כ''ו בטבת, תש''ה


1167
אנגלית ע''י הרדיו
שודר: שיעור חמישי, שודר ביום ה', ב-25 ינואר, 1945 בשעה 9 בערב
כרך: ב'
מספר גליון: 18
עמוד: 15
18.1.1945
ד' בשבט, תש''ה


1168
אנגלית ע''י הרדיו
שודר: שיעור שישי, שודר ביום ה', 1 בפרואר, 1945, בשעה 9 בערב
כרך: ב'
מספר גליון: 19
עמוד: 15
25.1.1945
י''א בשבט, תש''ה


1169
אנגלית ע''י הרדיו
שודר: שיעור השביעי, שודר ביום ה', ב-8 בפברואר, 1945, בשעה 9 בערב
כרך: ב'
מספר גליון: 20
עמוד: 15
1.2.1945
י''ח בשבט, תש''ה


1170
אנגלית ע''י הרדיו
שודר: שיעור שלושה-עשר, ביום ה' 22 במארס, 1945
כרך: ב'
מספר גליון: 26
עמוד: 15
15.3.1945
א' בניסן, תש''ה


1171
אנגלית ע''י הרדיו
שודר: שיעור 17, ששודר ביום ה' 19 באפריל, 1945, בשעה 9.15 בערב
כרך: ב'
מספר גליון: 29
עמוד: 21
12.4.1945
כ''ט בניסן, תש''ה


1