רדיו ירושלים

בינינו לבין עצמנו

שיחתו השניה של מנהל התכניות מר מרדכי זלוטניק ששודרה במוצאי שבת שעברה, 16 ביוני, 1945
הקדשה לתכניות השבוע הבא, ולשתי ההודעה דלקמן:הגלגל, כרך ב, גליון 38, עמוד 16