רדיו ירושלים

הסכת והשכל

אלה מכם ששמעו את תכניתנו ביום ב' שעבר, ט''ו באב, 16 באוגוסט, הוברר להם ודאי היטב מה טיבם של מנואט, קודריל, קוטיון - מחולות שתפשו מקום נכבד באולמי-המחולות בימים עברו, כשקצב הפוקס-טרוט והטנגו עוד לא כבש את עולמנו, אך מחול אחד, שנוצר בימים שקטים ומאושרים יותר, כשהתוף והמצולתים עוד לא פעמו בקצב הרומבה, מחול אחד קיים וחביב עד ימינו אנו - הרי הוא הולס הוינאי. עליו ועל הבלט תספר לנו גב' אסתר זקס ביום ב' כ''ב באב, 23 באוגוסט, מסדרת התכניות: ''המחולות במרוצת הדורות''. התכנית תשודר בשעה 12:30 לפנה''צ

המורה והסופר דב קמחי, המלמד שנים רבות את תורת הספרות העברית, ישתתף ביום ד', כ''ב באב, 25 באוגוסט, בתכנית בשם ''יצירות גנוזות''. זוהי השניה בסדרת תכניות כללית, והפעם תוקדש ל''עלם מיכ''ל ושירי בת-ציון שלו''. מיכ''ל המשורר, העדין והאמתי שבכל משוררי ''תקופת ההשכלה'', ידוע לרבים מכם, בשל הפואמות שלו ויתר שיריו החביבים. מי אינו זוכר את ''יעל וסיסרא'' או את החרוזים הבאים:

''אל מזבח דגון הרנים לפלשת
בצחוק בן-מנוח לראות נקהלו
שם נדמה עתה קול חיצים וקשת
אך קול נקם ישמע, הוללים יצהלו''

ואח''כ:

''כן ארי בסוגר. חח על אפים,
וכבר יכרע דומם, נלכד ברשת -
אך ראשו ינע, אך ילטוש עינים,
עוד יחת שובהו יירא מגשת''

ושוב:

''הנקמה היא! חם לבו היא הבעירה
היא רוח אפו, היא בו נשמת חיים;
לכן לא נפץ גלגלתו הקירה,
מחנק אל צואר לא שם בנחושתים.''

כלכם תדעו אל נכון מנין לקוחים חרוזים אלו - הלא מ''נקמת שמשון'' למיכ''ל. ביום ד' ישוחח על מיכ''ל הסופר והמורה החביב דב קמחי, וירחיב את הדיבור עליו ועל שירתו.

המדור ''עברית כתיקונה'' ישודר אף הוא באותו יום.

ד''ר אפרים קצ'לסקי, המוכר למאזיני ''הסכת והשכל'' מתכניות קודמות, ישוחח על ''הנוזל הפועם בעורקינו'' ביום ה' כ''ה באב, 26 באוגוסט. אנו חשים בדמנו רק כשאנו נפגעים והוא זורם החוצה. אולם איך הוא פועל בגופו? מה השפעתו עלינו? מה פירוש ''מחזור הדם''? על כל אלה, וענינים אחרים הקשורים בדם, יספר הד''ר קצ'לסקי ביום ה' ב-12:30 לפנה''צ.

ד''ר שטנר יגיש שוב את סקירתו על הגיאוגרפיה בחדשות. ומי יודע עד היכן תגיע אז יד הכובשים והמנצחים?


הגלגל, כרך א', גליון 3, 19 באוגוסט, 1943 עמוד 22