רדיו ירושלים

חוג הסכת והשכל

הפעם לא נספר על תכניותינו הבאות, ונדון בנושא שלא טיפלנו בו עד כה: ''חוג הסכת והשכל'' מהו?

לפני כחצי שנה ויותר נוסד על-ידי מספר תלמידים, בעלי מרץ ויזמה, מן הגמנסיה העברית הרצליה, חוג תרבותי לשיתוף פעולה עם מדור ''הסכת והשכל'' ברדיו-ירושלים, וחוג זה קם גם בחיפה.

קשה במקצת להסביר את מהות חוג זה - השם מדבר בעדו, אך במלים אחדות כפי שנוסח באחד העלונים לעניני החוג ופעולותיו, הרי שם לו החוג למטרה כמה תפקידים חשובים.

התפקיד העקרי שחוג זה שם לו למטרה הוא, לפי שעה, להרחיב את אופן ידיעותיו של הנוער. וכיצד? על-ידי קשרים תרבותיים עם שדרות הנוער העברי בארץ,על-ידי הרצאות, שיחות וויכוחים על נושאים ספרותיים, מדעיים, פוליטיים,אמנותיים ועד, הניתנים על-ידי מרצים שונים או על-ידי החברים עצמם. כן נידונות בעיות הרדיו השונות, מובאות בקורות על תכניות הרדיו בכלל - ותכניות ''הסכת והשכל'' בפרט.

מן הפגישות המוצלחות ביותר יש לציין את הרצאותיהם של הד''ר ש. פרלמן (עורך ספרית ''לגבולם'') על ''ספרות יהודים בלשונות נכר'', האצאת ה' ג. חנוך (עורך ''במה'') על נושא המלחמה בהצגות ''הבימה'', הרצאת הגב' הדסה שרמן - פרידלנדר על אופירות בלוית הדגמות ועוד.

החוג מקבל כל מיני כתבי עת בעברית ובלועזית, המשמשים את החברים. ועוד מטרה חשובה היא לעלות על נס את הישגי הספרות, המדע והאמנות העבריים והכלליים, וזה נעשה על-ידי עתון החוג ''א.ס.ם'' (אמנות, ספרות, מדע), דבר המאפשר לחברים להעלות את מחשבותיהם ורשמיהם על הנייר.

מפעלים תרבותיים שיש בהם משם תועלת לציבור הנוער: הוכרזה תחרות ספרותית על כתיבת ספור קצר, וכבר נענו לה רבים. כן עסק החוג במשלוח חוברות ועתונים עבריים לחייל העברי מעבר לים, התאב לדעת על המתרחש במולדת.

תכנית גדולה ורחבה יש לחוג, והיא לערוך תחרויות שנתיות לנוער העברי בארץ בספרות, מדע ואמנות, עם פרסים בצדן.

אבל האמצעים אינם בידינו, לפי שעה. אבל החוג, שהתחיל בקטנות, עוד ימשיך בגדולות, ונקוה כי ייהפך למוסד של פעולה בשתוף עם מוסדות התרבות העליונים.

נ.בן-ראובן


הגלגל, כרך א', גליון 4, 2 בספטמבר, 1943 עמוד 23