הסכת והשכל

מכשיר מחנך ליחס אל הגולה

ביום ד' 29 בספטמבר,הגישו מארגני ''הסכת והשכל'' תכנית מיוחדת בשם ''לא אשכחך, הגולה'',בה סופרו מאורעות שונים בתולדות העם על-ידי סיור ב''לווית בולים''. בקשר לכך אנו נותנים את הרשימה הבאה.

חן חינוכי מיוחד נסוך על אותו תו קטן, ששמו בול הקרן הקימת. צפונות בו אפשרויות עתיירות-השפעה, כדי לחנך את הציבור וביחוד את הילד, בגילו הצעיר להבנות-ראשית המפעל הציוני, המפעל של בנין מולדת לעם.

תעודה חינוכית-לימודית מובהקת היתה למחזורי הבולים, שהתקנו בשביל בית-הספר, וביחוד בשביל ילדי ישראל בגולה. מחזור של ''אישי תנועת השחרור הלאומי'' (25 בולים), מחזור ''ממראות הארץ'' (30 בולים), ''מחיות ארצנו (12 בולים), או ''מצמחי הארץ'' (12 בולים), מחזור של בולי אלפ''א בית''א (28 בולים) - תמונות של נקודות-ישוב, ששמותיהן מתחילים באחת מאותיות הא''ב, והילד יכול להרכיב מהם כתבות וסיסמאות או ראשי-תיבות לשם קישוט פסוקים ומימרות, שהוא מציג בפינת ארץ-ישראל אשר בכיתתו.

וערך לימודי-חינוכי מיוחד נודע לאותם מחזורי הבולים שכל אחד מהם לא נתן אלא קטע של ציור, או חלק ממפה ומתמונה, והילד בעצמו היה צריך לצרפם אחד לאחד ולהרכיב מהם את התמונה בשלמותה. כאלה הם מחזורי הבולים: מפת ארץ-ישראל (12 בולים), מפת ירושלים (12 בולים), מפת העמק (12 בולים), מחיי הילדים בארץ (6 בולים), ניתנה לו לילד הזדמנות לספק את נטייתו לעבודה עצמית, לחידוש ולגילוי ודרך אגב הוא נותן דעתו על פרטי הציור והתמונה, וכל קוי המפה והציור נעשים נהירים לו והוא לומד פרק בגיאוגרפיה ובהוי הארץ.

עתה נתנה הקרן הקימת את דעתה על הצד השני של המטבע - לקרב את הילד במולדת אל הגולה, חייה ויצירותיה. ידוע נא ילדינו, מה היתה לנו הגולה, מה הכוחות אשר שאבנו ממקור נאמן זה, מה היו מרכזי תרבותה וציבוריותה, מה היו שאיפותיה והישגיה. נדבך חדש זה בפעולה החינוכית, שמצאה את ביטויה בבולים, נוסף עתה עם התקנת מחזור חדש של בולים ''לא נשכחך, הגולה!''. פינת במרכזי היהדות העתיקים, בנינים בעלי ערך אמנותי וסמלי הקהלות הגדולות וידועות-השם בגלות פולין ובשאר הארצות, ט7יפוסים ממיטב יצירותיהם של אמנים יהודים - ''בולי הגולה'' הם בשביל ילדי הארץ, בול-זכרון לגולה היהדות.

הנה תמונת הילד העברי להרמן שטרוק. אותה אהבה, שהביע ביאליק בשיריו על ילדי ישראל - הביע כאן האמן בציורו. בתמונתו של בודקו על הסף, עומדים זקן וצעיר על סף הבית היהודי. יגון ועצב נשקפים מעיניהם. אבל בעוד שהזקן שקוע רובו בתוך צללי הבית, הרי הילד כבר עומד כמעט כולו בחוץ, תמה ועורג לעולם הבלתי-מוכר לו. והנה תמונת החרט לא מ. ליליין: אומן יהודי, היודע את מלאכתו, הדורשת הבנה ויד-חרוצים. חורבן הגולה מתואר בשני בולים: גלות לש. הרשנברג ובסערה לא. מ. ליליין. והנה רחובות יהודים בווילנה, בלובלין; בנין בית-הכנסת בוולפה, מן המאה הי''ז, אחד מבניני-העץ שתשעה קבין של חן האמנות העממית של יהודי פולין הושקעו בהם. והנה תמונה מעיר בודאפשט עם בית-מולדתו של הרצל, והנה פראג העתיקה על בניניה היהודיים.

כל אלה שימשו משך דורות מרכזים של חיים יהודיים, של תרבות יהודית, ועכשיו באו טמאים ורשעים, והחריבו את הכל עד היסוד.

זכרונות רבים עולים מתוך הבולים הללו. המורים והמחנכים ידעו בלי ספק להשתמש בהם ולהסתייע בהם בפעולה החינוכית.

י. מ. [יהושע משולח]


הגלגל, כרך א', גליון 6, 30 בספטמבר, 1943 עמוד 32