הסכת והשכל

ביום א' ב' בחשון (31 באוקטובר נפתח בסידרה חדשה על מדעי הטבע, המוגשת מטעם אגודת-אייג. התכנית הראשונה תוקדש לתא-הצומח ותוגש על יד ח. קוניס קשה להקנות למאזין את מדע-הטבע בלי הסתכלות, אך אם תקשיבו בשום-לב ודאי תצמח לכם תועלת משידור זה

מר א. ד. זינגר יגיש באותו יום ''עברית כתיקונה''.

ביום ב' ג' בחשבון (1 בנובמבר) נעיף מבט, יחד עם מר. צ. קרול, על מדף הספר שלנו, נבחר ספר מעניין ונשוחח עליו. ''אוטופיה'' - זה שם ספרו של תומס מורוס, המתאר חייה של מדינה אי-שם ברחבי האוקיינוס. תומס מורוס זה לא היה רק סופר: הוא היה רק איש המעשה ומדינאי גדול ושמש יועצו הראשי של מלך הנרי השמיני.

על איש זה ועל ספרו ייחד את הדיבור ד''ר הנדל בתכניתו ביום ה', הנקראת: ''הרעיון מפליג למרחקים'' והמשתייך לסידרה ''עמים לתקופות מדברים'', הערוכה של המלך הנרי השמיני.

ל.פ. [ לאה פורת]


הגלגל, כרך א', גליון 8, 28 אוקטובר, 1943 עמוד 23
מר ר. ד. סמית ומר מ. סולובייצ'יק