הסכת והשכל

ביום ב', כ' באלול (20 בספטמבר) תוגש התכנית ''המחולות בימינו'', שלא בוצעה במועדה בגלל יום-התפילה שחל באותו תאריך. אבל יחד עם שינוי התאריך יבוא שינוי גם בעצם התכנית. היא תעמוד בחלקה הראשון על רקדניות-סולו של המאה העשרים, כגון: פבלובה, איזידורה דונקין, לוא פולר, שכל אחת מהן ייצגה זרם אמנותי מיוחד.

בחלקה השני מוקדשת התכנית לריקודים מודרניים, כגון פוכסטרוט, טאנגו, רומבה, ועד. החלק המילולי יהיה מלווה הדגמות מוסיקליות רבות.

ביום ד', כ''ב באלול (22 בספטמבר) ישוחח אליהו אפשטיין על התחייה בלבנון: על עלי סמית וקורנליוס ואן-דייק, שתרגמו את התנ''ך לערבית והפיצו תרבות והשכלה בלבנון.

וכמו בכל יום ד' כן גם הפעם ינסה ה' א. ד. זינגר לשרש כמה מן השגיאות השגורות בדיבורנו.

בים ה' כ''ג באלול ( 23 בספטמבר) תגיש לנו הג' פ. שיפר, מטעם אגודת-אייג, תכנית על ילדים במדע: הכוונה לאנשי-מדע צעירים, שעשו תגליות או אמצאות בנעוריהם.

ברצוני לפנות בבקשה אל מאזינינו ואל קוראי מדור זה:
חוג ''הסכת והשכל'', שעליו סיפרנו באחד הגליונות הקודמים, שולח חומר-קריאה לחייל העברי, הנמצא מחוץ לגבולות ארצנו. נשלחים עתונים, ספרים, מחברות וכו'. זהו מפעל חשוב, בלי ספק, ומוסדותינו עוזרים לחוג זה ככל האפשר. הבקשה היא, שכל מי שיש לו חומר קריאה בעברית, אנגלית או גרמנית, שאין הוא זקוק לו במיוחד, יואיל לשלוח אותו אל ''חוג הסכת והשכל'', תל-אביב, בנין גימנסיה הרצליה, ומשם ימצא החומר את דרכו אל חיילנו שבחוץ-לארץ.

ל. פ. [לאה פורת]


הגלגל, כרך א', גליון 5, 16 ספטמבר, 1943 עמוד 22