הסכת והשכל

''אל יבנה הגליל!'' - שרים רוקדי ההורה הנלהבים. כי אוהבים אותו, אתהגליל, עם ישוביו הפורחים, עם הכנרת היפה, - הגליל שכה הרבה עלילות של גבורה ואומץ קשורות בו.

אבל הגליל ידע לפנים עוד פריחה אחרת, ועליה יספר ביום א', ט''ז בחשוון (14 בנובמבר) ה' י. הרשקוביץ בתכניתו: ''הגליל העליון ופריחתו בימי האר''י, מתוך הסידרה ''פרקים בתולדות הישוב והארץ'' - הערוכה ע''י מר א. פרנס.

ביום ב' י''ח בחשוון, בש' 12:30, בשידור המיוחד לבתי הספר העבריים, בסידרה ''הספרות - ראי החיים'', הערוכה ע''י יצחק עוגן - תוגש תכינתו של ב. מרדכי על הדי זמננו בשיר ובסיפור - כיצד רואים הסופר והמשורר את מאורעות תקופתנו וכיצד הם משתקפים ביצירתו.

באותה תכנית יוגש, כרגיל, המדור ''עברית כתיקונה'', ע''י ד''ר שאול ברקלי.

ביום ה', כ''א בחשון, בסידרה ''עמים ותקופות מדברים'' הערוכה ע''י ד''ר זאב שמטרלינג, יספר ד''ר במברגר על רוסיה ועל פטר הגדול בתכנית: ''הענק הרוסי קורע חלון לאירופה''.

וד''ר שטנר יספר, במדור ''הגיאוגרפיה בחדשות'', על מקום שנזכר תכופות בחדשות ובעתונות.

ל. פ. [לאה פורת]


הגלגל, כרך א', גליון 9, 11 בנובמבר, 1943, עמוד 23