הסכת והשכל

אחד האישים שתמכו בהתלהבות ובאמונה במדורנו ''הסכת והשכל'', היה הד''ר בן-ציון מוסינזון ז''ל, מי שהיה מנהל מחלקת-החינוך של הועד הלאומי. בימי כהונתו נוצר הקשר האמיץ בין עורכי המדור ובין מחלקת החינוך. ועתה, עם התפתחות תכניותינו, נעלה את זכר ידידנו המנוח, אחד מראשוני המורים והמחנכים בארץ.

ביום א', א' בכסלו, בשעה 5:30, יזכיר המשורר ראובן גרוסמן את ד''ר בן-ציון מוסינזון ז''ל.

עם תום דברי האזכרה נמשיך בסידרתנו על מדעי-הטבע. הפעם תשוחח הגב' א. דורין על העובש.

ביום ב', בשידור לבתי-הספר העבריים, מיד לאחר השיחה ''עברית כתיקונה'' של ד''ר ש. ברקלי, תימשך הסידרה על ''הספרות ראי-החיים''. את התכנית יגיש לכם הפעם עורך-הסידרה י. עוגן. הנושא ביום ב' יהיה ''שבת ומועד ביצירה''.

בשידור השני לבתי-הספר העבריים יספר א. שכטמן על אברהם לינקולן הלוחם האמיץ של ''הצפון''' האמריקני, אבי ארצות הברית של אמריקה.

באותה תכנית, ביום ה', יספר הד''ר יצחק שטנר על נקודת-תבערה נוספת בעולם-המלחמה, ועל ערכה הגיאוגרפי.

להשתמע בשידורי ''הסכת-והשכל''.


הגלגל, כרך א', גליון 10, 25 בנובמבר, 1943, עמוד 23