הסכת והשכל

(לתכנית השבוע)

ביום א' כ''ט בכסלו (26 בדצמבר) תשמעו את תכניתו של ד''ר א. פרנקל, המוגשת מטעם אגודת אייג, על ערך הזריקות, שימושן ותועלתן. נפתח את תכנית, כבכל יום א', במדור ''עברית כתיקונה'' המוגש ע''י מר. א. ד. זינגר. הקשיבו היטב לסוף התכנית, כי בו נכריז על התחרות שלישית של ''חוג הסכת והשכל'', ת.ד. 59, תל-אביב.

ביום ב' ל' בכסלו (27 בדצמבר), בשידור המיוחד לבתי-ספר העבריים בארץ, תשמעו את התכנית האחרונה בסידרה ''הספרות ראי החיים'', בעריכת יצחק עוגן. תכנית זו מוגשת על ידי ראובן גרוסמן, והיא ידון בספרים חדשים ומעניינים, שכדאי לכם לקרוא בהם. באותה תכנית, בתחילתה, תשמעו את המדור ''עברית כתיקונה'' המוגש ע''י ד''ר ש. ברקלי.

וביום ה', ג' בטבת (30 בדצמבר), תשמעו את התכנית האחרונה בסידרה: ''ראשית התעוררות הציונות'' - הערוכה ע''י מר ישעיהו פרישמן. הפעם תשמעו את תכינתו של עורך הסידרה עצמו על הרצל.

לא מקרה הוא שאנו מסיימם את סידרת התכניות האלה בהרצל - כי אתו נסתיימה התעוררות הציונות והחלו תקופת ההגשמה.

שלום ,תלמידים, עד יום א', ב' וה'.

ל. פ. [לאה פורת]


הגלגל, כרך א', גליון 12, 23 בדצמבר, 1943 עמוד 23