הסכת והשכל

יום א', כ''ז בטבת (23.1)

בסדרת תכניותנו על מדע-הטבע, המוגשות מטעם אגודת אייג, תשמעו הפעם את תכניתה של גב' פניה שיפר על ים-המלח - אוטופיות ומציאות. הרי תדעו כי מצבו הגיאוגרפי של ים-מלח שונה משאר הימים בעולם. תופעה זו גרמה להתפתחות תכונות שאינן מצויות בשום ים אחר. בימי קדם קראו לים זה ים-המוות ואגדות מאגדות שונות נרקמו סביבו. האוצרות החימיים הטמונים בו ממלאים היום תפקיד חשוב מאד, ותעשיה גדולה נוצרה לשם ניצולים, ובאשר לעתיד ישנן תכניות מעניינות ומרחיקות לכת לפיתוח התעשיה הקשורה בים-המלח. על תכניות אלה תספר לכם הגב' פניה שיפר בתכניתה. כדי שתבינו יפה את התכנית פיתחו, בבקשה, את החוברת ''הסכת והשכל'' בעמוד 20, שם תמצאו עיור על: תכנית לניצול הבדלי הגובה של ים-התיכון וים המלח. כמו כן תמצאו בעמוד 21 רשימת ספרים הקשורים בנושא הנ''ל. טוב תעשו אם תעיינו בהם.

יום ב', כ''ח בטבת (24.1)

ביום ב' שעבר שמעתם את תכניתו של ד''ר אפרים קצ'לסקי על האש, על ערכה בהכנת מתכות, על התולעת המופקת ממנה ועל הסכנות הכרוכות בה. ביום ב' זה תשמעו את המשך התכנית הזאת (בסידרת ''פרקים בטבע הדומם'', הערוכה ע''י ה' צבי לב): האש וחמרי הדלק. הפעם תשמעו על חמרי הדלק הקדומים: העץ, הפחם, השמן, ועל חמרי הדלק החדשים: נפט, בנזין, וכו'.

יום ה', ב' בשבט (27.1)

אחרי שתי התכניות המוסיקליות, האחת על הנדל והשניה על באך, שוב נגיש לכם ביום ה' זה קונצרט מיצירותיהם של הנדל ובאך. שידור זה ישמש לכם מעין סיכום לשתי התכניות הקודמות ויגרום לכם בלי ספק עונג כי מלי-ההסבר תהייטנה הפעם קצרות מאד. ועד דבר: הלא שמעתם ביום ה' שעבר את ההסבר על הפוגה וגם את ''החידה'' המוסיקלית הקשורה בפוגה. אולי תכתבו לנו אם ההסבר היה ברור ואם מצאתם תשובה ל''חידה'' ומהי.

כתבו נא לפי הכתובת: שרות-השידור, למדור ''הסכת והשכל'', רחוב המלכה מליסנדה, ירושלים.

ל. פ. [לאה פורת]


הגלגל, כרך א', גליון 14, 20 בינואר 1944, עמוד 21