הסכת והשכל

(לתכניות הבאות)

ביום א', י''א באדר (5 במרס, 1944) , תשמעו את תכניתו של ד''ר שאול ברקלי על י''א באדר. י''א באדר קשור בזכרוננו עם הגיבור טרומפלדור ועם הגליל כולו. ובתכנית זו ייחד ד''ר ש. ברקלי את דבריו על הגליל כשלעצמו ועל הגליל כפי שהוא קשור בי''א באדר.

ביום ב' שעבר, 28 בפרואר, התחלנו בסידרת תכניות חדשה ערוכה בידי מר אברהם סלומון - סידרת תכניות על הרי המולדת. בשידורינו זה, י''ב באדר, (6 במרץ) נדון בהר ג'ומק - מקום קדושה לבני האמונות השונות הגרים בהר ובקרבתו. הר זה נחשב למקום קבורתו של ר' שמעון בר-יוחאי

התכנית תוקדם, כרגיל, במדור ''עברית כתיקונה'' המוגש ע''י מר ראובן אלקלעי.

יוכבד דוסטרובסקי, בסידרת תכניותיה המוסיקליות ''מהנדל עד שוברט'' - התחילה לספר לכם בשבוע שעבר על בטהובן, הקומפוזיטור הגדול. וביום ה' זה, י''ד באדר (9 במרץ), תמשיך לדבר עליו.

אגב: בתכנית האחרונה בסידרתנו זו ברצוננו להשמיע את היצירות שמצאו חן בעיניכם במשך כל הסידרה; החל בהנדל וכלה בשוברט. תכנית זו תהיה תהיה איפוא מעין תכנית ''כבקשתך''. שילחו לנו את בקשותיכם לפי הכתובת: שרות השידור, רחוב המלכה מליסנדה, ירושלים. מדור ''הסכת והשכל''.

ל. פ. [לאה פורת]


הגלגל, כרך א', גליון 17, 2 במארס, 1944 עמוד 21