הסכת והשכל

יום א', ט' בניסן (2.4)

יודע לכם, שבסידרת הספרותיות אנו מייחדים כפעם בפעם תכנית שנקראת בשם '''מעל מדף הספרים''. בתכניות אלו דן המרצה על ספר או ספרים חדשים, שהופיעו ושכדאי לכם, מאזינים צעירים, לקרוא בהם.

הפעם יקדיש לנו מר ראובן גרוסמן תכנית כזאת. הוא יספר לכם על שני ספרי-שירים: האחד ''לבן'' לאלישע רודין, אותו סופר שככתב את הספר ''בפאת נכר'', ויושב עתה ברוסיה. שירים אלה ''לבן'' מכתבים הם מאב שכול על בן מת. והספר השני הוא ''עשרת שערים'' לשמשון מלצר, ספר שירות ובלדות, ששאובות ברובן מימי הילדות של המשודר.

תיטיבו לעשות, מאזינים, אם תעיינו בשירים אלה קודם שתאזינו לשידור.

יום ב', י' בניסן (3.4)

שלושה חדשים עברו מאז התחלנו לשדר בימי ב' את הסידרה ''פרקים במדעי הטבע'', שנערכת בידי מר צבי לב. בשבוע שעבר סיימנו את הסידרה, והנה אנו מתחילים בסידרה חדשה, שעורכה יהיה המורה מר בן-ציון גטלר. הללו תהיינה תכניות על ספרות העמים הקלאסית, שנועדה לנוער. התכנית הראשונה תהיה מעין תסכית על אודיסאוס והרפתקאותיו. אפילו אם לא קראתם את היצירה בתרגומו של שאול טשרניחובסקי, ודאי שמעתם על אודיסאוס וידוע לכם סיפור-המעשה. את התסכית הזה יבצעו תלמידים בהדרכו של מורם.

5 הדקות הראשונות של אותה תכנית נקדיש למדור ''עברית כתיקונה'', עורך המדור בשלושת החדשים הבאים יהיה ד''ר שאול ברקלי, הידוע למאזינים למדור הנ''ל בחדשי אוקטובר-ינואר.

יום ה, י''ג בניסן (6.4)

''מדור לדור'' - תכניות על דברי ימי ישראל. זה שמה של הסידרה שתשודר מעתה ובמשך שלושה חדשים בימי ה'. עורך הסידרה: ד''ר חיים אורמיאן, הידוע לכם כעורך העלון ''הסכת והשכל''. התכנית הראשונה תוגש על ידי שאול ברקלי ונושאה: יחזקאל נביא ההתחדשות.

ד''ר אורמיאן, עורך הסידרה יפתח את התכנית במבוא של 5 דקות.

ל. פ. [לאה פורת]


הגלגל, כרך א', גליון 19, 30 מארס, 1944, עמוד 27