הסכת והשכל

(לתכנית הבאות)
יום א', 16 באפריל, כ. ג. בניסן

מתולדות התבואות שלנו - זה שם התכנית שיגיש לנו לנו ד''ר דוד זייצ'ק מטעם אגודת-אייג, המגישה לנו, כידוע לכם, מדי פעם בפעם תכניות במדעי-הטבע.

כשאוכלים אנו יום-יום את הלחם, בין אם הוא שחור, בין אם הוא לבן, ודאי אין אנו מעמיקים חקר מה אנו אוכלים? והאם אכלו תמיד לחם? והאם היו התבאות ועבודן כאלה כפי שהם היום?

על כל אלה ועוד יותר יספר לנו בתכניתו ד''ר דוד זייצ'ק.

יום ב', 17 באפריל, כ''ד בניסן

בסדרת תכניותינו : מיופיותו של יפת - הערוכה ע''י בן-ציון גטלר, הספקתם לשמוע כבר שתי תכניות: האחת על אודיסיאה של הומרוס, והשניה על אנטיגונה לסופוקלס. בתכנית השלישית דולגים אנו על הרבה מאות בשנים ומגיעיםאנו ליצירה שנכתבה במאה ה-15 - הכוונה לדון קיכוט למוגואל דה סרונטס. רובכם קרא ודאי את הספר הזה בתרגומו של ח. נ. ביאליק ז''ל. ואם לא קראתם את כולו, הרי ודאי ידוע לכם סיפור המעשה, הקשיבו, איפוא, ביום ב'.

התכנית תוקדם ב-5 דקות של ''עברית כתיקונה'' המוגשת ע''י ד''ר שאול ברקלי.

יום ה', 20 באפריל, כ''ז בניסן

ביום זה יגיש מר י. ריקליס תכנית שתדון בבית מדרשו של רבי עקיבא וברבי עקיבא עצמו. תכנית זו משתייכת לסדרת התכניות בדברי ימי ישראל - מדור לדור ערוכה בידי ד''ר חיים אורמיאן

את 5 הדקות הראשונות של התכנית נקדיש למדור ''הגיאוגרפיה בחדשות'' הערוך ע''י ד''ר יצחק שטנר.

[לאה פורת]


הגלגל, כרך א', גליון 20, 13 באפריל, 1944, עמוד 23