הסכת והשכל

(לתכניות הבאות)
יום א', כ''א באייר - 14 במאי

מדי פעם בפעם משדרים ברדיו הא''י תכניות במסגרת הסדרה: ''לפני כס המשפט וההיסטוריה '', הערוכה בידי ד''ר מיכאל הנדל.

השידור החמישי בסדרה זו יהיה מוקדש לגראקכוס בכף ויוגש ע''י ד''ר א. שמאולי.

ידוע, שגרקכוס בכף הופיע על במת ההיסטוריה בימי דכאון ועיפות ללוחמי המהפכה הצרפתית הגדולה, משהתחילה גוברת בציבור האדישות. הוא היה מבשר הקומוניזם. עליו ועל תכניותיו יספר בשידורו ד''ר א. שמואלי.

יום ב', כ''ב באייר - 15 במאי

הגרעין העקרי של המחזה ''ווילהלם טל'' לשילר הוא צרת האומה, ועל כן ראוי להחיות כיום את התוכן הנצחי של מחזה זה.

ביום ב' יגיש ד. קמחי תכנית על מחזה זה - מן הסדרה ''מיופיותו של יפת'' בעריכת בן-ציון גטלר.

יום ה', כ''ה באייר - 18 במאי

ביום זה, בסדרה ''מדור לדור'' - סדרת תכניות בדברי ימי ישראל - בעריכת הד''ר חיים אורמיאן יגיש ד''ר י. ש. מנצ'ל תכנית על מלך הכוזרים, חצרו ומדינתו.

בימי נדידות-העמים הגדולה בסוף ימי הקדם זרמו עמים מצפון אירופה אל דרומה, וביניהם התישב שבט אחד משני עברי הנהר וולגה., התמזג עם ילידי המקום והיה לעם חדש עם-הכוזרים.

למאזיני ''הסכת והשכל''!

בראשיתה של שנה זו נעשה על ידי חוג ''הסכתוהשכל'' הנסיון להוצאת עתון, שיכיל דברי שירה ופרוזה ורשימות בקורת של המאזינים על תכניות ''הסכתוהשכל''. הנסיון הצליח והחוג החליט, שיש לשכלל ולפתח את המפעל הזה. על ידי עתון זה מתכוון החוג לעודד ולפתח את בעלי הכשרונות מבין הנוער וליצור כמה תרבותית משותפת. שלחו, איפוא, מאזינים וקוראים, את דבריכם - שירים, סיפורים ומאמרים - להנהלת חוג ''הסכת והשכל'', שירות השידור, ירושלים.


ל. פ. [לאה פורת]


הגלגל, כרך א', גליון 22, 11 במאי, 1944, עמוד 24