לוח קיר: קול ירושלים לנוער : בבית ספר אוסישקין, כפר-סבא, כסלו, 1946


האזנה לרדיו | ביום ד' 27 בנובמבר, 1946. צילום: דניאל קפלן

נוסף לחוברת '' קול ירושלים לתלמיד: שידורים לבתי-הספר'', שלחנו השבוע לכל בית ספר לוחות קיר שיתלו בכל כיתה וכיתה ובהם פרטים על כל התוכניות המכוונות לנוער, החל מן הילד הקטן וגמור בנער בן הכיתה השמינית בגמנסיה. השתדלנו להמציא לכם את חומר העזר שבכתב בעוד מועד
-- יהודית ידידיה
ב''הגלגל'' כרך ד' גליון 15, נובמבר 7, 1946, עמוד 16


לאסיפת מאזינים בכפר-סבא, נובמבר 26-27, 1946


לוח קיר: קול ירושלים לנוער

כסלו, תש''ז
(November 24 - December 23, 1946)

שידורי בוקר 8.00 - 8.30 שידורי בין-הערביים 6.15-6.45
תאריך לבתי-הספר למתבגר נער ילד
יום א':
א' בכסלו
בנובמבר 24
''קול אומר קרא'' - תסכיתים
שבועיים מתוך ספרי מקרא לנוער
המוגשים לתלמידי כיתות ו'-ח'
''במשפחה'' הקטור מלו
18.15 - 18.45
''הבלט מהו?'' תכנית בעריכת
גרטרוד קראוס, בסדרה חדשה ''מעולם הבלט''
יום ב':
ב' בכסלו
בנובמבר 25
אהוד בן גרא בן ימיני התסכית
השבועי בנביאים ראשונים מוגש
לתלמידי כתות ה'
18.15-18.45:
''הכל שואלים על הכל'' - שאלות
ותשובות על עולם ומלואו ערוכות
בידי אליעזר אביעל ומוגשות ע''י מועדון ''הכל שואלים''
יום ג':
ג' בכסלו
בנובמבר 26
''משטרת הגנה בדם'' - התסכית
השבועי בטבע מוגש לתלמידי
כתות ו'
18.30- 18.45:
העדה הגורז'ית תכנית בעריכת
יעקב צ'רנוביץ בסדרה ''קיבוץ
גלויות בירושלים''.

18.15 - 18.30:
לאם ולילד:
הבה נלמד שיר בהדרכת נעמי צורי.
''האדון ברבור''.
מלים: אנדה. מנגינה: רות קאהן
יום ד':
ד' בכסלו
27 בנובמבר
''אלדד הדני'' - התסכית השבועי
בהיסטוריה מוגש לתלמידי כתות ו'
18.15 - 18.45:
''קול ילדי תל-אביב'' - גמנסיה
''הרצליה'' מגישה את בריאת העולם
להיידן בהשתתפות המקהלה והתזמורת
בנצוחה של הדסה שרמן.
(העברה מאולם הגמנסיה בת''א)
יום ה':
ה' בכסלו
28 בנובמבר
''הפתיחה לחלום ליל קיץ למנדלסון''
מוגשת לתלמידי כתות ז'-ח'
18.30 - 18.45
''החינוך ותורת חינוך - בתכנית
ערוכה ע''י ד''ר א. ברמן, בסדרה:
''מהות החינוך ותולדותיו''

18.15 - 18.30:
פינת הילד: ''קפודים'' - תכנית מוגשת ע''י
התיאטרון לילדים שע''י התאחדות הגננות
יום ו':
ו' בכסלו
29 בנובמבר
הבה נזמרה - שירה בציבור
לכיתות ה-ח'.
השבוע: ''שיר המעפילים''.
מלים: לוין קפניס; מנגינה: נחום
נרדי.
18.15 - 1845:
א) ''ילדי הלן'' לג'והן הברטון מעובד
לשידור בידי מ. רייך. חלק ג'

ב) ''תאריכים וזכרונות'' - סדרת
שיחות מוגשת ע''י אמנון בן יוחנן.
''ד''ר חיים ווייצמן - בן שבעים ושתיים.''
יום שבת:
ז' בכסלו
30 בנובמבר

12.30: תכנית ''כבקשתך'' למאזינים הצעירים מוגשת על ידי רות שפירא 17.30: פינת הנוער האנגלית. תכנית ''כבקשתך'' מוגשת ע''י ציונה
יום א':
ח' בכסלו
1 בדצמבר
''קול אומר קרא'' - התסכית השבועי
מתוך ספרי מקרא לנוער מוגש
לתלמידי כתות ו'-ח'. השבוע:
''השבויה מציפורי'' - מרדכי הלטר

18.15 - 18.45:
''הבלט הקלאסי'', - תכנית בעריכת
גרטרוד קראוס, בסדרה: ''מעולם הבלט''
יום ב':
ט' בכסלו
2 בדצמבר
''ותשר דבורה וברק בן אבינועם
ביום ההוא''
- התסכית השבועי
בנביאים ראשונים מוגש לתלמידי
כיתה ה' >.ש<
18.15-18.45
''משקפים של הגמד'' - מכס
נורדאו. מעובד לשידור בידי יוסף נדבה
יום ג':
י' בכסלו
3 בדצמבר
''הדם ספר הזכרונות'' - התסכית
השבועי בטבע מוגש לתלמידי
כתות ו'
18.30 - 18.45:
''יהודי תימן'' שיחה מאת יעקב
צ'רנוביץ, בסדרה: ''קיבוץ גלויות
בירושלים''
18.15 - 18.30:
לאם ולילד
הבה ונלמד שיר בהדרכת נעמי צורי.
''יש לי קן'' - מלים: מרים וילנסקי
שטקליס. מנגינה: ארנה ביאל.

יום ד':
י''א בכסלו
4 בדצמבר
קרן רולנד - מאגדות האבירים
התסכית השבועי בהיסטוריה, מוגש
לתלמידי כתות ז'
18.15 - 18.45:
''הנה לפניך ממתקים'' תכנית ערוכה
בידי ימימה טשרנוביץ, בסדרה:
''בקורם במפעלים בארץ''.
יום ה':
י''ב בכסלו
5 בדצמבר
''כלי התזמורת למיניהם'' - תכנית
חדשית מוגשת לתלמידי כתות ז'-ח'
השבוע: משפחת כלי הקשת.
18.30-18.45:
''ההוראה היא אמנות או אומנות?
שיחה מאת ד''ר א. ברמן, בסדרה:
''לתולדות החינוך ומהותו''.

18.15-18.30:
פינת הילד
''אברהם אבינו'' - תכנית ערוכה
בידי בלהה אמיתי.
יום ו':
י''ג בכסלו
6 בדצמבר
הבה נזמרה - שירה בציבור לתלמידי
כיתות ה'-ח', השבוע:
חזרה על השירים שנלמדו
עד כה.
18.15- 18.45:
א) ''מזמרת הארץ'' - תכנית שירים
עבריים מוגשת מעל גבי תקליטי
שרות השידור.
ב) ''תאריכים וזכרונות'' - סדרה
שיחות מוגשת על ידי אמנון בן
יוחנן. יהושוע חנקין ז''ל -
שנה לפטירתו.

יום שבת:
י''ד בכסלו
7 בדצמבר
12.30 - 13.00: תכנית ''כבקשתך'' למאזינים הצעירים מוגשת על ידי רות שפירא
יום א':
ט''ו בכסלו
בדצמבר 8
8.00 -8.15:
''קול אומר קרא'' -תסכיתים
שבועיים מתוך ספרי קריאה לנוער,
המוגשים לתלמידי כתות ו', ח'.
השבוע: ''עם שחר'' ליהודה בורלא.
18.15 - 18.45:
''הבלט הרומנטי'' תכנית בעריכת
גרטרוד קראוס, בסדרה ''מעולם
הבלט''
יום ב':
ט''ז בכסלו
9 בדצמבר
8.00- 8.15:
''יום מדין'' (נצחון גדעון) - התסכית השבועי בנביאים ראשונים,
מוגש לתלמידי כתות ד', ה'
18.15 - 18.45:
פינת נער:
''הכל שואלים על הכל''
- שאלות
ותובות, לעולם ומלואו, ערוכות
בידי אליעזר אביעל ומוגשות ע''י
מועדון ''הכל שואלים''
יום ג':
י''ז בכסלו
10 בדצמבר
8.00 - 8.15:
''דוב - הקרח הצפוני''
- התסכית השבועי בטבע מוגש לתלמידי
כתות ו'
''עליתם של יהודי תימן ארצה''
שיחה מאת יעקב צ'רנוביץ בסדרה
''קיבוץ גלויות בירושלים''
18.15 - 18.30:
לאם ולילד:
הבה ונלמד שיר בהדרכת נעמי צורי.
''ילדים בגבת'' : מילים: פניה;
מנגינה: צבי קפלן
יום ד':
י''ח בכסלו
בדצמבר 11
8.00 - 8.15: ''ממלכה יהודית על גדות הוולגה''
(הכוזרים) התסכית השבועי בהיסטוריה,
מוגש לתלמידי כתות ז'.
18.15 - 18.45:
פינת נער:
א) ''השמיכות של הואיגואה''

מעובד לשידור בידי שמואל רוזנבליט
על פי ז'ק לונדון.
ב) ''תאריכים וזכרונות'' - סדרת
שיחות ערוכה בידי אמנון בן יוחנן.
55 שנה למות פינסקר ז''ל.
יום ה':
י''ט בכסלו
בדצמבר 12
8.00 - 8.15: ''התזמורת משמיע צליליה'',
תוכנית דו-שבועית מוגשת לתלמידי כתות ז' ח'.
השבוע: הפתיחה ל''הברידים''
או ''מערת פינגל'' למנדלסון.
''המחנך והמורה''. שיחה מאת
ד''ר א. ברמן בסדרה לתולדות החינוך ומהותו.
פינת הילד:
'' מעשה ברוח קטן'', תכנית ערוכה
בידי בלהה יפה.
יום ו':
כ' בכסלו
בדצמבר 13
8.00- 18.15:
הבה נזמרה - שירה בציבור
לכתות ה'-ח' .
השבוע: "מעוז צור'' -
המנגינה עתיקה מושרת בפי
יהודי איטליה
18.15 - 18.45:
פינת נער:
אגדת שר הים ווסיליסה''
- תכנית
מוגשת על-ידי מרים וילנסקי- שטקליס
בסדרה: ''מאגדות רוסיה''.

יום שבת:
כ''א בכסלו
בדצמבר 14
12.00: תכנית כ''בקשתך'' למאזינים הצעירים
מוגשת על ידי רות שפירא.
יום א':
כ''ב בכסלו
בדצמבר 15
8.00 - 8.15:
''קול אומר קרא'' - קטעים מתוך
ספרי קריאה לנוער
מוגשים לתלמידי כתות ו'-ח' . השבוע:
הנסיך סרבריאני'' - אלכסי טולסטוי''

18.15- 18.45:
''הבלט בדראמה'' תכנית כתובה
בידי מיכאל רייך בהדרכתה המקצועית
של גרטרוד קראוס. בסדרה:
''מעולם הבלט''
יום ב':
כ''ג בכסלו
בדצמבר 16
8.00 - 8.15:
''מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו''
התסכית השבועי בנביאים ראשונים
מוגש לתלמידי כתות ד', ה'.
18.15 -18.45:
פינת הנער:
''הגוזל הפצוע''
-תכנית כתובה
בידי סבי בסדרה:
מ''ספורי השכונה''.
יום ג':
כ''ד בכסלו
בדצמבר 17
8.00 - 8.15:
''איילי הצפון'' - התסכית השבועי בטבע, מוגש לתלמידי כתות ו'
18.30 - 18.45:
''המוגרבים - יהודי צפון אפריקה''
שיחה מאת יעקב צ'רנוביץ, בסדרה:
''קיבוץ גלויות בירושלים''
18.15 - 18.30:
לאם ולילד:
הבה ונלמד שיר בהדרכת
נעמי צורי. השבוע: ''לי גדי'',
מלים ומנגינה: נסים כהן מלמד.
יום ד':
כ''ה בכסלו
בדצמבר 18
8.00 - 8.15:
''היינריך הרביעי בשערי קנוסה''
התסכית השבועי בהיסטוריה, מוגש
לתלמידי כתות ז'
18.15 -18.45:
פינת הנער
''מסכת חנוכה ''
בבית הילדים ''אהבה''. תכנית מוגשת על ידי
ילדי המוסד.
יום ה':
כ''ו בכסלו
בדצמבר 19
8.00-8.15:
''מוסיקה לחג החנוכה''
תכנית מוגשת לתלמידי כתות ו'-ח'
בסדרה ''מוסיק לחג ולמועד''
18.30 - 18.45:
''אישיות המחנך - המורה'' שיחה
מאת ד''ר א. ברמן, בסדרה:
''לתולדות החינך ומהותו''
18.15- 18.30:
פינת הילד:
''חג אורים''
- תכנית ערוכה
בידי כרמלה ציבין.
יום ו':
כ''ז בכסלו
בדצמבר 20
8.00-8.15:
''הבה נזמרה'', שירה בציבור לתלמידי כתות ה'-ח'.
השבועה: ''שירים לחנוכה''
18.15 - 18.45:
פינת הנער:
'' בחג האורים נקדם פני אחים''

תכנית כתובה בידי מיכאל רייך
ומוגשת על ידי אולפן הילדים
בהדרכת חיים פומרוק.
יום שבת:
כ''ח בכסלו
בדצמבר 21
תכנית ''כבקשתך'' למאזינים הצעירים בשעה 12:30 - 13:00 בצהרים
מוגשת ע''י רות שפירא.
יום א':
כ''ט בכסלו
בדצמבר 22
8.00 - 8.15
''קול אומר קרא - קטעים מתוך
ספרי קריאה לנוער מוגשים לתלמידים
כתות ו'-ח'. ספר השבוע:
''השעה האחרונה'' - לפי ספרו
של דוד פרישמן. תכנית לחג החנוכה.
18.15 - 18.45:
''הבלט המודרני'', - תכנית כתובה
על ידי מיכאל רייך בעריכה המקצועית
של גרטרוד קראוס, בסדרה
''מעולם הבלט''
יום ב':
ל' בכסלו
בדצמבר 23
8.00 - 8.15:
''משירי החג'' מעל גבי תקליטי
שרות השדור
18.15-18.45:
פינת הנער:
א) ''הכל שואלים על הכל''

שאלות ותשובות על עולם ומלואו
ערוכות בידי אליעזר אביעל ומוגשות
על ידי מועדון ''הכל שואלים''.
ב) ''תאריכים וזכרונות'' - סדרת שיחות
מוגשת על ידי אמנון בן-יוחנן. ''מנדלי מוכר ספרים'' -
במלאות 29 שנה למותו.

הערה: השידורים לבתי הספר מכוונים לתלמידי בתי הספר העממים והכתות המקבילות בבתי הספר התיכוניים.