הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

רדיו ירושלים

הסכת והשכל

פתיחת שנת-השידורים הבאה

ביום ד' , 6 באוקטובר חנכו ד''ר סלובייצ'יק, מנהל מחלקת החינוך של הועד הלאומי, מר ר. ד. סמית, מנהל התכנית האנגלית והעברית, ד''ר מ. הנדל ומרמ. זלוטניק, מנהל השעה העברית, את השידורים לבתיה''ס לשנה תש''ד.

''בעצם אין תכניות אלה מוסד חדש. הן קיימות מאז שנת תש''א ושימשו הכנה לשידורים לבתי-הספר כפי שהם נהוגים בכל הארצות הנאורות. השידורים החינוכיים הריהם מצד אחד חלק חשוב מתכניות השידור בכללן, ומצד שני - יסוד עיקרי בחינוך'' - אמר מר זלוטניק בהזדמנות זו. ועוד: ''ידענו מראש כי בבואנו להרחיב את אופק ידיעותיו של הנוער שלנו ולהרגילו למחשבה עצמית, עלינו לשתף פעולה עם הכוחות הפדגוגיים שבארץ, ועל-כן שמחנו שמחלקת החנוך של הועד הלאומי נענתה לבקשתנו לשתף פעולה אתנו. ד''ר סולובייצ'יק אמר: ''חפצנו להפוך את השידורים האלה למכשיר שיעורר במאזינים את הרצון לקריאה ולהשתלמות ויגביר את תיאבונם של התלמידים להעמיק חקר מחוץ למנה הקצוצה של תורה ודעת, המוגשת להם בביה''ס, על-מנת שיהיו ראויים להמשיך את שרשרת-הכבוד של עם-הספר''.

ומר סמית (שפתח בעברית) אמר: אני כשלעצמי הנני מורה לפי מקצועי ושום ענף בעבודתי הנכחית אינו מעניין אותי יותר מהשידורים לבתי-הספר. תקוות רבות תולה אני בשידורים אלה, אין ספק שהשתא יהיו עוד ליקויים רבים, אבל גם תתגלינה דרכים לתיקונן ולשיפורן של התכנית. אבל אם אתם - הורים ומורים - תתיחסו לפעל זה באהדה ובבקורת מסעיית ותעירו לנו על שגיאותינו וגם על הצלחותינו - אוכל להבטיח לכם, שיחד עם ד''ר סולובייצ'יק ועם המפקחים והמורים, נקים מפעל שיהיה בו משום חשיבות יסודית לחינוך בישוב''.

אין ספק כי מפעל זה הוא נסיון חדש ונועז. הצלחתו תלוייה בהרבה בארגונו ובביצוע הנאה של התכניות - ויש לקוות שגב' לאה פורת - האחראית לתכניות אלה , תצליח גם בעבודתו זו.


23

  Photo: Inside Front Cover

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

|