הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

שאול טשרניחובסקי, מאת דב קמחי
אחרי מיטתו של שאול טשרניחובסקי, מאת יעקב קופליביץ
גלגל המעשים, מאת מ. מדזיני
תומס מסאריק, מאת פרופ' ד''ר ש. ה. ברגמן
יהודי ביהם, מאת פליכס וולטש
הלל צייטלין, מאת חיים תורן
אמונה לשם החיים, מאת פרופ' ח. י. רות
עתיקות עבריות, מאת פ. כהנא
מלומד יהודי גילה את הא''ב של הדם, מאת ואן-הייניגן
ריפוי פצועים בעירוי-דם, מאת פרןפ' י. ב. ס. הולדיין
צילום צבעוני
בגדי עולם הבא : סיפור, מאת אליעזר שטיינמן
האין מה לתקן: שיר, מאת ד. שמעונוביץ
הקרבן: שיר, מאת יעקב כהן
תעשיית מכשירי חשמל בארצנו, מאת בן-ראובן, שמואל
מחנה-הבראה צבאי אי-שם בארץ
התעניינות הדדית בין אנגליה ואמריקה, מאת ב. דינר
בין גלגל לגלגל
על רומן רולאן, מאת ר' בנימין
מכתב של פרויד לרומן רולאן
קובץ ר' סעדיה גאון, מאת אשר בן-ישראל
ובינתיים שבי, מאת ב. י. דוחובסקי
''שבילין בפולין'' לעזרא מנחם, מאת ש. קרמר
לתכניות השבוע, מאת סוקר
פינת הנוער, מאת יהודית
פינת החייל, מאת א. י
הסכת והשכל
פינת המאזין: א. רשמי ארעי, מאת י. קלירספלד
פינת המאזין: ב. מוסיקה על גל ירושלים, מאת ג. - ק
לוח השבוע
שרות השידור בארץ
מפת רוסיה
תמונות מלחמה
תומס ג. מסאריק
בית הכנסת אלטניישול בפראג
מסאריק עם קיש , מתמונות קרן היסוד
קתדרא דמשה
בית-חרושת למכשירי חשמל
מחנה הבראה צבאי
עירוי-דם
בנות-המלך
מר ר. סמית ומר מ. סולובייציק

Full text search : חיפוש טקסט מלא

Keyword Search: מפתח נושאים| עמוד הבא