במעגלי תזונה

חוברת א', נכסלו, תש''ז / דצמבר, 1946
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

שידורים ששודרו ברדיו ירושלים

מטעם המפקח על המזונות בשיתוף עם מח' התזונה של ''הדסה''

חוברת זו היא הראשונה בסדרת החוברות שתוצאנה על ידי ''הוצאת הגל'' לעקרות בית. אנו מקוים להוציא חוברות אלו בכל חודש. החוברת הבאה תוקדש למדור ''הליכות הבית''. כפי שתוכחנה שמרנו בחוברת זו על הנוסח המשודר, פחות או יותר, של מתכונים אלה, על כן לא תמצאנה בכל המתכונים פירוט החמרים הדרושים למתכון, בראש כל מתכון, כנהוג - תחת זאת הדגשנו את הכמויות והחמרים בכתיב מודגש, בגוף המתכון.

כל הזכויות שמורות

  Photo: p2


2


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |