במעגלי תזונה

חוברת א', נכסלו, תש''ז / דצמבר, 1946
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


הקדמה

חוברת ראשונה זו היא פרי נסיון של יותר משלוש שנות שידור על נושא זה, שבוע שבוע ללא הפסק.

מאחורי חוברת זו עומדים מוסדות בעלי משקל כמחלקת התזונה של הדסה, ומחלקת הפיקוח על המזון, שהיה ביכלתם לרדת עד חקר בעיות התזונה.

אני יודע מכיר את אהדה הרבה שאתן רוכשות לתכנית ''במעגלי תזונה'', שמורים אצלי יותר 4,000 מכתבים של מאזינות שפנו אי פעם ושאלו שאלות ועצות הדרכה או הציעו הצעות. תכניות ''במעגלי תזונה'' היו בנויות וערוכות כתשובה לשאלות אלו. לכן אני מקוה כי רבות המאזינות שקבלו הדרכה בלתי פוסקת במטבחן, תשמחנה להופעת חוברת זו.

ממחלקת התזונה של ''הדסה'', שעד כה הרביצה תורת התזונה ברבים בקורסים לבישול, בתערוכות מזון ובחוברות מיוחדות, ספרו לי כי בזמן המלחמה הושגו הישגים נכרים לא רק בהתגברות על תקופות המחסור הסתגלות למזונות-תחליף אלא ובעקר הוחדרה הכרת התזונה בלב רבות מעקרות הבית, שהיו אדישות עד כה לבעיה זו. ונדמה לי כי יכול אני לומר ללא חשש של הגזמה כי הרבה יש לזקוף לזכות השידורים ברדיו. ובהזדמנות זו אני רואה לעצמי חובה נעימה להודות למח' התזונה של ''הדסה'' ובמיוחד לגב' ר. רייך-פוזננסקי על שיתוף הפעולה האמיץ בכל שנות שידורי ''במעגלי תזונה''.

סיפוק מה יש גם לי מהישג זה. דברים הנאמרים ברדיו מסיימים לרוב את תפקידים מיד לאחר האמרם או לאחר שהשפעתם והדם חולפים - אך בחוברת זו אני רואה את התפקיד הכפול של הרדיו: הרדיו אינו ממלא רק תפקיד לשעה אלא גם כעין שדה נסיון וחקירה, כעין כור צורפים לחומר בלתי מעובד, חדש ביסודו, בארץ בעלת מנהגי מזון שונים מן הקצה אל הקצה. בעיבוד החומר השתתפו גם המאזינות הרבות שגלו ערות מעודדת והגיבו בכל הזדמנות מתוך ענין רב. נקוה איפוא שסדרת חוברות זו תתקבל באותה אהדה שזכו לה השידורים.

מרדכי זלוטניק
המפקח על התכניות העבריות ברדיו ירושלים

  Photo: p3

3


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |