גילויים חדשים בשטח הטלוויטיה
מאת ג'ון ל. ביירד

Hagalgal, Volume 3, No 4, page 4, August 16, 1945


| Article 1 | Article 2 | Article 3 |Article 4 | Article 5 |Article 6 |


גילויים חדשים בשטח הטלוויטיה
מאת ג'ון ל. ביירד

מיד לאחר שפרצה המלחמה בשנת 1939 הפסיקה חברת השידורים הבריטים מטעמי בטחון את שידורי הטלוויזיה. מבחינה מסחרית הגיע, איפוא, הטלוויזיה לקיצה, ואילו המחקר בדרכי פיתוחה נמשך.

אמנם אנוסה היתה חברת הטלוויזיה, שאני עמדתי אז בראשה, לסיים פעולותיה, אך באופן פרטי נשתיירה בידי האפשרות להמשיך במחקר, וכך יכולתי במשך ארבע וחצי השנים האחרונות לפתח את הטלוויזיה עד כמה שהדברים אמורים בהעברת הצבעים הטבעים ותפיסת שלושת הממדים (שידור תמונות ''סטיריאוסקופיות).

טלוויזית-הצבעים אינה כיום חדש. יתכן שרבים יתמהו אם ישמעו שגם בהעברת צבעים וגם בתפיסת שלושת הממדים נעשו נסיונות ממשיים עוד בשנת 1928. עוד אז הפעלתי לפני קהל מובחר מכשיר, שהעביר תמונות קטנות בצבעיהם הטבעיים וכן מכשיר אחר, שעל ידו הועברו התמונות בפרספקטיבה של שלושה ממדים. מכשירים אלה הצגתי לראווה בכינוס השנתי של חברת הטלוויזיה הבריטית.

היו אלה מכשירים מן הסוג המיכני הטהור. מאז נשתנו פני הדברים. מקלטי-הטלוויזיה המודרניים משתמשים כיום אך ורק בצינור-הקרנה של הקתודה. עוד בשנת 1939, קרוב לפרוץ המלחמה, הצלחתי להתקין מקלט טלוויזיה בצורת צינור-הקרנה, כאמור לעיל. ובימי המלחמה פיתחתי מכשיר זה, וכיןם יהא אפשר ליצרו על בסיס מסחרי. במכשיר משנת 1939 היה מותקן לוח-צבעים, שהסתובב בשעת השידור כדי להוסיף את הצבעים לתמונות. היינו משדרים במהירות רבה בזו אחר זו תמונות אדומות, כחולות, וירוקות והיינו ממזגים אותן באופן זה לתמונה אחת, שהופיעה בצבעיה הטבעיים.

בימי המלחמה פיתחתי שיטה חדשה, שבה אין עוד כל צורך בלוח-צבעים, המסתובב בצהירות. מקלט הטלוויזיה מהיום אין בו עוד כל חלקים המסתובבים או נעים במהירות. הצבע בא במישרין מצינור- ההקרנה של הקתודה. התמונות, המופיעות במקלטים האחרונים שהותקנו, מראים פי שנים פרטים טבעיים מאלה ששודרו ע''י חברת השידורים הבריטית בשנת 1939. גודל התמונות מגיע היום לארבעים וחמשה ד''מ מרובעים (75X60 ס''מ).

תוספת הצבע לתמונות המשודרות, פירושה שיפור ניכר בטלוויזיה. אבל לדעתי יש לראות שיפור עוד גדול מזה במידה שבה תופסים כיום בתמונות טלוויזיה את כל שלושת הממדים. אין כיום, בדרך כלל, הבנה רבה בקהל לסטריאוסקופיה, אף על פי שבדורות שקדמו לנו היה סטיראוסקופ מצוי כמעט בכל בית. המשקיף, המביט בשתי עיניו בעת ובעונה אחת דרך שתי משקפותבתמונה אחת, היה רואה לפניו לא תמונה שטוחה אלא היה מבחין יפה גם בבליטות ובשקערוריות, כלומר היה תופס את הממד השלישי.

במקלטי הנסיוני, שהצגתי לראשונה בשנת 1928, השתמשתי באותו עקרון, וכך הצלחתי להראות תמונות טלוויזיה באופן סטיריאוסקופי. בימי-המלחמה הוספתי לפתח את הטלוויזיה הסטריאוסקופית והשתמשתי בה בהתקנת צינור-ההקרנה של הקתודה. את השיטה שילבתי בפעולת מכשיר אחד, ששידר את צבעי התמונה, ובאופן זה הצלחתי לבסוף לשדר צבעיהן הטבעיים ובמלוא פרטיהן הסטיריאוסקופיים. מכשיר כזה הוצג לפני אנשי העתונות המדעית בשנת 1941.

כשהשקיף אז המשקיף בתמונות הטלוויזיה, היה לו הרושם כאילו הוא מביט בעד לחלון למקום-המעשה עצמו. כשהושיט האיש בתמונה המשודרת את ידו בכוון המשקיף, נראה היה לו שהוא רואה יד שמושטת אליו בדרך החלון. לאחר שמביטים זמן מה בתמונות סטיריאוסקופיות כאלו, מבחינים מיד בהבדל הרב, אם פונים אחר כך לתמונות שטוחות של הטלוויזיה.

לאחר המלחמה, לכשיתחדשו במלוא המרץ שידורי הטלוויזיה, יש להניח שנראה, ראשית כל, תמונות בצבעי שחור ולבן, כפי שראינום קודם המלחמה. שידור הצבע יונהג בתחילה רק כתוספת לתכנית הרגילה, כפי שנוהגים כיום בבתי הקולנוע. באותו אורח תונהג גם הטלוויזיה הסטיריאוסקופית.

מקלטי הטלוויזיה שמלפני המלחמה אינם מסוגלים לקלוט צבע, או פרטים סטיריאוסקופיים, ולפיכך יהא צורך לדאוג להכשרת המקליטים הללו לתכליתם החדשה. נוסף על שידורי צבע ונוסף על פיתוחה של הטלוויזיה הסטיריאוסקופית יש לציין התקדמות רבה בבניית מקלטי טלוויזיה הסטיריאוסקופית פשוטים יותר ועם-זה משוכללים בהרבה משהיו. בבתי-הקולנוע יותקנו בדי-טלוויזיה, ויש להניח שקהל המבקרים יוכל ליהנות משידורי הטלוויזיה ולראות את התמונות במלוא צבעיהן הטבעיים ופרטיהם הסטיריאוסקופיים.

התהליכים הטכניים הדרושים לשידורי צבע ותמונות סטיריאוסקופיות מסובכים מדי משיהא אפשר לתארם כאן לפני הקורא. אבל ראוי למסור בקווים כלליים יותר מה הם העיקרונות, שעליהם מתבסס שידור-הטלוויזיה. את כל הצבעים, שעין אדם יכולה לקלוט, אפשר לייצר ע''י מיזוג מתאים של שלושת הצבעים היסודיים: אדום, כחול, וירוק. עיקרון הטלוויזיה הוא בזה, שמשדרים במשדר הטלוויזיה ראשית כל תמונה,שמכילה רק את החלקים האדומים של התמונה,ואחר כך את חלקיה הכחולים ולבסוף את פרטיה הירוקים. הצבע הסגול, למשל, ישודר אם ישודרו בזה אחר זה הצבעים כחול ואדום. הצבע הצהוב יילקט אם ישודרו במהירות פרטיה הירוקים של התמונה לאחר האדומים. באופן זה אפשר לשדר את כל הצבעים בכלמזיגותיהם. במקלט יופיעו תמונות אדומות, כחולות וירקות, ומהיותן ''מושלכות'' במהירות על הבד, יתמזגו התמונות ויווצרו הצבעים הטבעיים. קשה להסביר כאן את שידור הפרטים הסטיריאוסקופיים. בדרך כלל יכול אני לומר שרושם הממד השלישי - כלומר תפיסת העומק - באה מן העובדה, שהעין השמאלית והימנית קולטות תמונות שונות במקצת של אותו נושא-ההתבוננות. אם, למשל, נרים אצבע אל מול פנינו ונתבונן בה פאם אחת בעיננו השמאלית בלבד, ואחר כך בימנית בלבד, נקבל את הרושם, כאילן האצבענמצאת בכל פעם במקום אחר, מאחר שכל אחת מעינינו רואה את האצבע ממקומות שונים. אבל אם שתי עינינו פקוחות, הרי מוחנו הוא שממזג את שתי התמונות השונות לתמונה אחת, ומשווה לה גם את הממד השלישי, את העומק. איש בעל עין אחת מאבד עד מהרה יכולת זו, ולכן יתקל בקשיים גדולים משינסה לאמוד מרחקים. גם איש הלום-יין מאבד יכולת זו של מיזוג התמונות, ולכן יראה לפעמים קרובות דמויות כפולות במקום דמות אחת.

בטלוויזיה הסטיריאוסקופית מעביר המשדר שתי תמונות: האחת התמונה כפי שהיא משתקפת בעין הימנית, והשניה כפי שהיא נקלטת ע''י העין השמאלית. תמונות אלה מופיעות במהירות רבה ביותר על בד הקליטה ועל ידי מתקן אופטי, המאפשר את העין הימנית לראות רק את תמונת העין הימנית ואת העין השמאלית לראות רק את תמונת העין השמאלית, הו מגיעות לקהל. המתקן שלנו מכיל בתוכו מתקן אופטי כזה ולכן אין נחוצות עוד משקפותמיוחדות להתבוננות.
(סוף)


Hagalgal, Volume 3, Issue No. 4, Page 4
August 16, 1945


| Article 1 | Article 2 | Article 3 |Article 4 | Article 5 |Article 6 |