הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הגלגל כרך ב' , מספר גליון 38, 21.6.1945

רדיו ירושלים

בינינו לבין עצמנו

שיחתו השניה של מנהל התכניות העבריות מר מרדכי זלוטניק ששודרה במוצאי שבת שעברה, 16 ביוני, 1945 הוקדשה לתכניות השבוע הבא, ולשתי ההודעות דקלמן:

עם פרוץ המלחמה ב-1939 פסקה אלמוניותם של קרייני שרות השידור הבריטי, בעתות שלום, לא היה קריין ה-ב.ב.סי., אלא קול קורא, קול ערב ומדבר צחות, אולם משהוכרזה המלחמה התעורר החשש כי האאויב יוכל לזייף את השידורים הבריטיים וכי ד''ר גבלס ישתמש באמצעי זה כדי להטיל אימה בלבותיהם של המאזינים האנגלים, הורגש כי יש צורך דחוף שהמאזין יזהה מיד את הקולות האמיתיים של קריני ה-ב.ב.סי. ואז לבש הקול במיקרופון צורה, שווה לעצמו אישיות, והפך לבן--בית נקוב בשם.

שנוי זה הביא אתו שנוי חשוב אחר, עם אלמוניותם חלפה גם רשמיותם של קרייני שרות השידור הבריטי, קודם ראו בב.ב.סת, - ולא בלי צדק - מוסד יחיד מדבר גבוהה, דמות שבאה לידי בטוי בקריקטורה מורסמת ב''פונץ'' בה קריין מתהדר ומתרברב הנוהג סלסול בעצמו ניצב דום באולפן וכשיד שמאלו מורמה למעלה מלכותית, הוא מכריז לתוך המיקרופון בחגיגיות רבה, וקורא: ''גבירותי ורבותי תקליט גרמופון!'' אבל משהתחילו הקרינים לפרש בשמם הכניסו לקריאתם גם נימה אישית יותר, נימה קרובה יותר ללב המאזין, בבחינת '' דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב''. סגנונו וחן דבורו של כל אחד ואחד מהקרינים נעשו ידועים ברבים, וכבארצות הברית כן באנגליה, היה לכל מאזין ומאזין הקריין החביב עליו. ונוהג זה שהתחיל, כאמור, עם פרוץ המלחמה, יתמיד מעתה ב-ב.ב.סי. גם להבא, לאחר שנסתיימה המלחמה באירופה וסר פחדו של גבלס; כי אין המאזינים רוצים להפרד מידידי- בית שרכשו להם בעתות המלחמה, ידידים נאמנים שלוו אותם ועודדו אותם בשעות קשות ביותר והשתתפו בשמחתם בשעות מאושרות ביותר.

גם אנו נתחיל עכשיו ללכת בדרך זו

החל מהשבוע הבא, תיפתח מהדורות חדשות בערך כך: ''קול ירושלים, הרי החדשות, וזו ריטה פרסיץ הקוראת אותן.'' או, ''קול ירושלים, הרי החדשות מפי פלוני.''

זהו נסיון חדש בשדור בארצנו. ונשמח מאוד לשמוע את חוות דעתכם על כך. האזינו כמה פעמים ואמרו אם לדיעתכם יש להתמיד בנסיון זה או לא.

קורסים ברדיו

לפני שבועיים הדגיש מנהל השידור את הצורך לייסד קורסים לרדיו ליד שרותנו כדי לאמן קריינים וסופרים במיוחד עבור הרדיו. הודעה זו עוררה ענין בין המאזינים, ורבים כבר פנו אלינו בשאלות ובבקשות, ולכן אמסור לכם עתה כמה פרטים נוספים. כפי שהודיע מר סמואל אמש בשיחתו השבועית, נפתח בקורס לדוברי עברית לעשרים משתתפים לערך. הקורס יימשך חדשיים ויכלול הרצאות עיוניות, תרגילים בכתב והדרכה מעשית באולפני הרדיו. כן יתבקשו המתלמדים להקדיש מזמנם לקריאה בבית.

הקורס יתחלק לשתי כתות. האחת לרוצים להתאמן בדבור ליד המיקרופון כלומר בקרינות - בקריאה ובהשתתפות בתסכיתים, והאחת לרוצים להתמחות בכתיבה עבור הרדיו, כלומר לקבל הדרכה מקצועית בחבור כתב יד בהתאם לצרכיו המיוחדים של השדור. הרוצים להשתתף בכתה לקרינות יעברו תחילה במבחן קול במיקרופון, ואילו הרוצים להמנות על הכתה לכתיבה יצטרכו להוכיח את כשרונם בכתיבה בכלל ואת נסיונם בשטח זה בעבר. מן הראוי לציין כי במשך כל שנות קיומו של שרות השידור בארץ הרגשנו מחסור באנשים שנתמחו בעריכת תכניות לרדיו - מחסור חריף יותר מאשר בקרינים, למשל, ולכן נשמח לקבל בקשות לכתה זו מהמעונינים בכך ומהמוכשרים לכך.

המשתתפים בשתי הכתות גם יחד יקבלו אימון מסוים בבצוע התכניות, בהגשתן ובביומן. דבר זה יש בו משום תועלת גם לקריין וגם למחבר התכנית.

על כל המתלמדים לשלוט בשפה העברית שליטה גמורה - בדבור, בקריאה ובכתיבה. כן הם חייבים לדעת לקראוא אנגלית, הואיל ורוב ספרי השמוש יהיו בשפה זו. עליהם גם להבין את השפה האנגלית המדוברת, כי כמה מההרצאות תיערכנה בלשון זו. אולם אין הכרח לדעת לדבר או לכתוב אנגלית. יתקבלו רק בוגרי בתי ספר תכוניים, מבני שש עשרה ומעלה.

הכתות לא תיפתחנה מיד, הואיל ויש לארגנן תחילה - דבר הדורש זמן. אולם אנו יכולים להתחיל כבר עתה בבחירת המתלמדים ובברירתם. ולכן אם ברצונך להצטרף לאחת משתי הכתות הנ''ל הגש בקשה בעברית למחלקת השדור וכתוב על המעטפה ''קורסים לרדיו''. ואם ברצונך להרשם בכתת הכתיבה ציין את הנסיון שכבר היה לך, בכתיבה לרדיו, לבימה, לעתונות וכדומה. (סוף)

משיחתו השבועית של מנהל השידור

בשיחתו השבועית אמר סמואל בין השאר, שלפי שעה אין משרות פניות בשירות השידור וכי גם להבא תהיינה רק מועטות.

הוא הוסיף, שיש בדעתו למסור ברדיו על כל משרה פנויה מכל הדרגות, כדי לאפשר לכל המעונינים להגיש את בקשתם. לפיכך אין לפנות עתה בענין זה לשרות השידור עד להודעה על כך.


16

  Photo: p16

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |