הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

פינת האשה

בשיתוף עם רדיו ירושלים

בגליון זה אנו פותחים במדור חדש: פינת האשה. מדור זה ישקף את פינת האשה ברדיו ירושלים, ואף ישלים את החומר המשודר על ידי מאמרים, תמונות, מכתבים ותשובות לשאלות.

יחד עם התוכניות "במעגלי תזונה" , שמוגשות מטעם המפקח על המזונות, בשיתוף עם מחלקת ההזנה של "הדסה"., שיתפרסמו בקביעות, נעמוד על בעיות האשה במדורים: ארגון החיים; ליד הראי; כדבר אשה לרעותה; בצל קורתך; האם והתינוק; עציצים ופרחים; ועוד. כמו כן נפרסם קטעים מן המכתבים שנתקבלו ב"פינת האשה" ברדיו ירושלים, שיש בהם ענין כללי. וכן יתפרסמו כאן תשובות לשאלות, שאינן ניתנות להסברה בעל-פה, בתוספת ציורים והדגמות.

פינת האשה תהא משודרת בכל יום ה' בשעה 4:45 אח''צ


על ארגון החיים

... איך לארגן את החיים אינו ענין לאשה בלבד, ואף על פי כן נתונה היזמה בידה. איך לארגן את תזונת הבית? איך לאזן את התקציב? איך לארגן את סדר העבודה היומי, השבועי, החדשי? - איך לטפל בילד ובתינוק? - בכל אלה אין לקבוע הלכות קבועות - אפשר רק להנחות, והתוות כיוון.

(קטעים מתוך שיחה ששודרה ביום ה', 24 במאי 1945, במסגרת פינת האשה בשיתוף עם הנהלת בית-הבריאות "הדסה").

איך לאכול בארץ ישראל

עלי גפן ממולאים

19

  Photo: p19

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

|