הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הגלגל כרך ב' , מספר גליון 39, 28.6.1945

רדיו ירושלים

בינינו לבין עצמנו

שודר מוצאי שבת, 23 ביוני 1945

את שיחתו השלישית, במוצאי שבת שעברה, הקדיש מר מרדכי זלוטניק, מנהל התכניות העבריות להסברת חלוקת הזמן הניתן לשידורים העבריים ואמר:

זמן הוא דבר יקר. ולא כל שכן - זמן הניתן לך לשידור. ואכן אחת הבעיות העיקריות בהן מתלבטים כל האחראים לתכניותיה של תחנת שידור איזו שהיא היא שאלת המאזן הנכון בחלוקת מועדי השדור. נדבר ברורות. אם יש לך כך וכך שעות לשדור, מה תשדר בשעות אלו? וכשאתה בא להשיב על שאלה זו, מיד אתה נתקל באחרת. תפקיד הרדיו - מהו? האם עליו להיות מכשיר לשעשוע או אמצעי לחינוך? להפיץ דעה ברבים או לעזור למאזין לבלות את זמנו הפנוי? לתת למאזין את אשר הוא רוצה לקבל או את אשר אתה חושב כי עליו לרצות לשמוע?

ואם אלה הן הבעיות הכרוכות בשדור תכניות בכלל, הרי קשות שבעתים הבעיות הכרוכות בשדור תכניות עבריות. כאן המצב - אם לא להגזים - עדין יותר. מי כמונו יודע ומרגיש - מרגיש בכל רמ''ח אבריו - כי שדור עברי זה, אחד ויחיד הוא בעולם. ויקר-יקר מכל. ומכיון שהוא אחד ואין שני לו, ומכיון שהוא כה מאווה - רבות, רבות מאוד הדרישות המופנות אליו. ואין התכניות מכוונות כלפי צבור מאזינים העשוי חטיבה אחת. כי הרי הישוב מורכב מיוצאי ארצות שונות ומחניכי תרבויות שונות, וכל אחד דורש - ובצדק - את ספוק צרכיו התרבותיים שלו, ואינו מוכן לותר אף על כמלא הנימה מהם, ואינו רוצה לשמוע לדרישות זולתו. זו אמנם זכותו של המאזין, אך אין זו זכותנו. אנו חייבים להענות לדרישות הכל. ואם יוצאי אשכנז תובעים למשל, לשמוע בלילות שבת - ובלילות כל שבת - קריאות מהתורה בנוסח המקובל עליהם, הרי באים0 יוצאי ספרד, המהווים, כפי שהם אומרים, שליש מהישוב ודורשים קריאות בתנ''ך בנוסח הערב לאזנם. ואם יש וטוענים כי קול ירושלים, המשדר מעיר הקודש בליל שבת קודש, חייב לשדר בלילות שבת תכנית עברית במהותה, באים אחרים וטוענים כי ליל שבת הוא הערב היחידי בו הם הפשיים ליהנו8ת משך שעה תמימה מקונצרט סימפוני המוגש מעל גבי תקליטים בבצוע הכוחות המובחרים בעולם ותובעים - בכל פה - יצירות מוסיקלות קלאסיות, ואם יש ואומרים כי קול ירושלים הוא היחידי בגלי האתר המשמיע מלה עברית, וכי בירושלים יושבים מורי האוניברסיטה ומגדולי הדור, ולכן הבו לנו דבר תורה ודבר מדע, באים אחרים ומתחננים כי ''מפטמים'' אותם בשיחות ורוצים דוקא מנגינות קלות.

אמנות- ההאזנה

ובכן - מה יעשה הבן ולא יחטא? אין זה מוצא כללל וכלל להגיש תכנית כל בה, שיהיה בה כדי לספק את צרכיו התרבותיים של כל הנ''ל. תכניות אלו בודדות הן ונדירות. אנו משתדלים להגיש תכניות המכוונות לכל סוג מסוגי מאזינינו השונים והמיועדות רק לו - ואם תכנית כזו ממלאה אחרי משאלותיו הרוחניות, ומוגשת לפי טעמו ולפי רוחו שלו - הרי הצלחנו.

ולכן - אם עוד תזכור - הדגשתי בשיחתי הראשונה את הצורך בטפוח אמנות-האזנה, כפי שהתבטאתי אז. בקשתי ממך לבלי לפתוח את מקלטך ולהאזין לכל הקולות היוצאים ממנו, כי אם לברר תחילה את תפריט התכניות לאותו ערב, ולברור מתוכו אותה תכנית העשויה לענין אותך.

מוסף מנחה ומעריב

אנו משדרים עתה תכניות עבריות, נוסף לחדשות ב-12.07, כל יום (פרט ליום א' ויום ו') משעה 12.15 עד 1.30 אחה''צ, מ4.15 עד 5.30 ומ- 8 עד 9.30 בערב. כלומר יש לנו שלושה שידורים עבריים, מעין מוסף, מנחה ומעריב. שדור-שחרית, כלומר שידור בשעות הבוקר, עוד אין לנו. אולם נקוה כי גם זה יבוא. מכל מקום הוא כלול בתוך תכנית ההרחבה שלנו. ולבנו יכול להיות סמוך ובטוח בהגשמתה, הואיל ומנהל השידור, מר סמואל, מטפל בה במרץ המיוחד לו.

את השידור בשעות הצהרים, אנו מקדישים בעיקר לנעימות קלות. כי חושבים אנו שלשעות אלו יפה מוסיקה קלה. כבכל תחנת שידור כן גם בתחנתנו מוקדשים כ-60 אחוז למוסיקה. אולם, כאמור לעיל, לרדיו גם תפקיד חינוכי. ובכל ימי ב' וה' בשעה 12.30 אחה''צ אנו משדרים תכניות לבתי הספר, לתלמידים בכתתם. מקבלים אנו מכתבים רבים מאת ילדים המתאוננים כי אין להם אפשרות להאזין לתכניות אלו המענינות אותם מאוד, והמבקשים מאתנו להעבירן לשעות אחה''צ. אולם השידורים האלה מיועדים דוקא לבתי הספר. ויש לקוות כי ותר ויותר מנהלי בתי-ספר ימצאו דרך לאפשר לתלמידיהם להאזין לתכניות בכתתם. השידורים לבתי-הספר מוגשים תוך שתוף אמיץ עם מחלקת החינוך של הועד הלאומי, ובאחת משיחותי הבאות אייחד עליהם את הדבור, כשם שאקדיש שיחה לכל מדור ומדור מסוגי התכניות שהערב רק אזכירן בשם.

כן אנו מגישים בשעות אלו - כל יום ג' ב-1.15 - תכנית לעקרת הבית ב''מעגלי תזונה'' המטפלת בעניני מזון. רבים המכתבים שאנו מקבלים מהמאזיניות המפיקות מהן תועלת.

ואשר לשדור בשעות אחה''צ אף הוא מוקדש ברובו למוסיקה קלה המנעימה את שעות אחה''צ. אולם שלוש פעמים בשבוע, בימי ב', ד' וו' אנו משדרים פינת נוער. ביום ששי יש גם תכנית לילדים בגיל גן-הילדים וביום ג' - תכנית ''הסכת והשכל'', תכנית חינוכית המכוונות לנוער המתגבר. כן יש לנו אחת לשבוע בשעות אלו פינת האשה שבה נוגעים בכל השאלות העשויות לענין את האשה, מחינוך ילדים ועד טיפול ביופי. ביום ו' מוקדשת שעה זו לתכנית מיוחדת לערב שבת - ''שלום עליכם מלאכי השלום''.

שדור המעריב

תכנית הערב העברית, זה שדור המעריב שלנו, מתחילה ב-8. רבע השעה הראשון מוקדש לשיחה, פרט ללילות שבת עת אנו משדרים קריאות בתנ''ך. מ-8.15 עד 8.30 משדרים את החדשות בעברית ושלוש פעמים בשבוע את מאורעות היום. בימי א' וה' אנו מגישים תכניות מתכניות שונות - אמנותיות ואקטואליות - ובימי ב' וד' את התכנית המיוחדת לחייל העברי, בימי ג' וו' - קונצרטים ובמוצאי שבת אחת לשבועים מלווה מלכה ואחת לשבועיים תכנית פרפראות בעברית.

זוהי מסגרת תכניותנינו העבריות בקויה הכלליים. בשיחותי הבאות אייחד כאמור את הדבור כל פעם על מדור אחר, ואסביר את תכנו ואת צורתו.
סוף


משיחתו השבועית של מנהל השידור

בשיחתו האחרונה הודיע מר סמואל על רצונו לקבוע ''ניגון-תחנה'' לשרות השידור בארץ. ניגון זה חייב להזכיר במשהו את ארץ-ישראל, אולם אינו צריך להיות במיוחד אנגלי, ערבי או עברי. ולכן כדי למצוא את ניגון-התחנה המתאים ביותר, הכריז מר סמואל על תחרות. מבין הניגונים שיוצעו, ישודרו שנים או שלושה, והמאזינים יחליטו איזה ניגון מוצא חן בעיניהם ביותר. אם תהא זו יצירה מקורית יקבל המחבר פרס חמש לירות, ואם אין זו אלא נעימה קיימת, יקבל המציע אותה פרס שתי לירות.


14

  Photo: p14

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא