הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

רדיו ירושלים

בינינו לבין עצמנו

קטעים משיחתו של מנהל השידור, מר אדוין סמואל, ששודרה בליל שבת , 6 ביולי 1945 בשעה 9.15 בערב. התרגום העברי שודר במוצאי שבת, 7 ביולי 1945, בשעה 8..

ברצוני להקדיש את שיחתי הערב בשלמותה לנושא אחד ויחיד. נתפנהתה משרה אחת במחלקת השדור והנני עומד עתה למסור לכם את הפרטים עליה

והנה המשרה הראשונה שהננו מכריזים עליה, היא זו של המפקח על התכניות העבריות - תפקיד שנוצר זה עתה. הבה ואבאר לכם את מקומו במבנה הכללי של המחלקה החדשה. בראש שרות השדור עומדים המנהל וסגן המנהל - הוא רקס קיטינג, שיגיע אלינו בשבוע הבא. כעת שרות השדור מורכב ממספר מחלקות, שמהן אזכיר הפעם רק ארבע. קודם כל החלקה הערבית בהנהלתו של מפקח על התכניות והפירסום הערביים, עזמי נשאשיבי, הנמצא בשירות הממשלתי מאז 1930 ובשרות השדור מאז חודש מאי 1944. הודות להתלהבותו הגיעו התכניות הערביות לרמתן הנוכחית.

המחלקה השניה היא המחלקה העברית, הנמצאת כעת בהנהלתו של מרדכי זלוטניק המשמש בדרגת עוזר למפקח על התכניות העבריות. מרדכי זלוטניק שסיים את חוק למודיו באוניברסיטת מק-גיל בקנדה בתואר BA והנו מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים, עובד בשרות השדור מאז 1936. בחודש יולי 1943, הוא בא במקומו של מר לובראני כעוזר למפקח על התכניות העבריות. הנני חושב, שתסכימו אתי באמרי שהוא עשה הרבה מאוד לקדומן ושפורן על התכניות העבריות.

המחלקת השלישית של שרותהשדור היא המחלקה האנגלית בהנהלתו של עוזר למפקח על התכניות האנגליות, הוא ריצ'רד המפריי, שחקן ובמאי מוכשר.

עד עכשיו היו שני עוזרי המפקחים, זה על התכניות האנגליות וזה על התכניות העבריות - כלומר הומפריי וזלוטניק - נתונים לפקוחו של המפקח על התכניות האנגליות והעבריות - רג'י סמית.

רג'י סמית עוזב אותנו, לדאבוני בקרוב. הוא חוזר לשרות המועצה הבריטית באירופה ותפקידו של מפקח על התכניות האנגליות והעבריות יבוטל מעתה. עם זאת נוצר תפקיד חדש של מפקח על התכניות העבריות, שיעמוד בראש המחלקה העברית.

מר סמית נעזר עד עתה ע''י סגן מפקח על התכניות האנגליות והעבריות - קרל סלומון.

לאחר שרג'י סמית יעזוב אותנו יבוטל גם התפקיד של סגן המפקח. קרל סלומון, שאיש אינו יכול לחלוק על כשרונותיו המוסיקליים, יועמד אז בראש המחלקה הרביעית, היא המחלקה המוסיקאלית. התואר והדרגא המדויקים שלו נמצאים עדיין בדיון ואולם אני מקוה כי בקרוב אוכל להודיע עליהם.

וכך - עד כמה שהדבר נוגע לתכניות, יהיו לנו ארבע מחלקות. הערבית בהנהלתו של נשאשיבי, המוסיקאלית בהנהלתו של סלומון, האנגלית בהנהלתו של המפריי. והעברית בהנהלתו של המפקח על העבריות החדש. ארבע המחלקות האלה תהיינה נתונות לפקוחו של רקס קיטינג, סגן המנהל החדש שרכש לו נסיון בשדור של עשר שנים.

עלי לציין כל זה הוחלט ע''י הממשלה לפני שקבלתי לידי את נהול המחלקה החדשה. סדור זה נראה בעיני כמתאים ביותר.

כעת עלי למצוא איש, שיהיה הראשון שישמש בתפקיד של המפקח על התכניות העבריות. מרדכי זלוטניק, בתור עוזר למפקח על התכניות העבריות, הוא כמובן מועמד חזק למשרה זו, בשל נסיונו הרב בעבר. אני מוצא אותו חבר לעבודה מוכשר ונעים. ואולם אינני יכול להסכים שהרגשות האישים שלי או שלו יכריעו בשאלה זו בתורת מנהל מחלקת השדור, עלי להבטיח שהאיש שימונה לתפקיד מפקח על התכניות העבריות הוא הטוב שבנמצא. הנני חייב זאת לכם ולממשלת הארץ.

... מה הם התפקידים של המפקח על התכניות העבריות ומהי ההכשרה הדרושה לתפקיד זה? ראשית, הוא יהיה חבר בועדת התכון שעל ידי. זוהי ישיבה שבועית של ראשי המחלקות הקובעת את הקו הכללי ואת השיטות של שרות השדור. מכיון שישיבות אלה מתנהלות בשפה האנגלית, חייב המפקח על התכניות העבריות לכל הפחות לדעת לדבר אנגלית. הוא מוכרח לדעת גם לקרוא אנגלית, כדי שיוכל לעבור על כתבייד של שרות שדור הבריטי ולהחליט, אם הם ראויים לשמוש ולעבוד בתכניות העבריות. ועוד זאת: הרבא מאוד מהספרות הטובה ביותר על תורת השדור, אף היא בשפה האנגלית.

שנית, המפקח על התכניות העבריות, חייב להיות אדם בעל תרבות אירופית כללית רחבה, ועל כך רצוי מאוד שהוא יהיה מוסמך אוניברסיטה. נוסך לכך, הוא צריך כמובן להות בן בית בתרבות העברית. תדרש ממנו ידיעות ההיסטוריה , המסורת והספרות העבריות. ארץ ישראל החדשה ועניניו הפנימיים של הישוב העברי צריכים להיות נהירים לו, אולם מבלי לקשר אותו באופן אישי במידה יתרה עם אחת המפלגות הפוליטיות. עליו לדעת עברית על בוריה, בקריאה בכתב ובדבור.

אין הוא מוכרח להיות בעל נסיון קודם בשדור, או בעל קול מתאים לרדיו אם כי יש בדברים אלה משום מעלה רבה.

אנו רוצים במידת האפשר, באישיות בעלת שם באחד השטחים, הקשורים באופן מיוחד בשידור. הוא יכול להיות לדוגמא, דרמטורג, שחקן, עתונאי, פרופסור או סופר, מחנך, נואם או משורר.

ידרש ממנו דמיון מספיק, כדי שיהיה מוכשר להתוות סדרה של תכניות עבריות. עליו לדעת במידה מספקת את הארץ ואת הישוב, כדי למצוא את האנשים המתאימים ביותר, שישתתפו בתכניות אלה. עליו להיות בעל טקט מספיק כדי להניע אותם לשתוף פעולה אתו ומצד שני בעל סמכות מספקת כדי לתקן את כתבי היד שלהם במידת הצורץ. דרוש לנו אדם בעל מרץ וכשרון בצוע שידאג לכך שחבר עוזריו יגישו את התכניות לשדור, לאחר חזרה מספיקה ובובזמן הנכון.

אשר לגבולות של הגיל הייתי מציע 30 שנה בגיל הצעיר ביותר ו-60 כבוגר ביותר.

... מועמד טוב אחד יש לנו כבר והוא מרדכי זלוטניק. אולם לדעתי עלינו להיות בטוחים בהחלט, שלקחנו בחשבון כל מעמדוןת אפשרית בטרם אנו מחליטים על המנוי החדש. אין זה ברשותי, או ברשותכם לשפוט מיהו המועמד הטוב ביותר, ברגע שתהיה בידנו הרשימה הסופית, אני אבקש מהמזכיר הראשי למנות ועדת ועדת בוררים. היא תהיה מורכבת מערבע חברים: המזכיר הראשי עצמו, שני אישים מהישוב העברי שמחוץ לשרות הממשלתי, ואנוכי.

דאגתי היחידה היא שנשיג את האיש או האשה המתאימים ביותר למלוי תפקיד זה או כל תפקיד אחר במחלקת השדור. רק בדרך זו עלול שרות השדור בארץ להפוך לתחנת השדור הטובה ביותר באזור הים התיכון. רק בדרך זו תמצא את ספוקך, אתה המאזין.

13

  Photo: p13

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא