הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

לזכרו של הפרופ' ישראל פרידלנדר
הספורטאים הא''י בשבי הגרמני
בינינו לבין עצמנו
רוחו של נלסון נלווית אלינו באוקינוס השקט
רשימת של נגון חסידים כיצד? / יהויכין סטוצ'בסקי
ר' יהודה הלוי עולה לארץ ישראל / הרברט איילנברג
הדי השבוע / דניאל שר
פושעי המלחמה לפני כס המשפט / מ.ג
עציצים ופרחים - על דא ועל הא
ירושלים עיר תפארתנו
רדיו ירושלים
אגדה אחת על רומי וירושלים / מ. רובינזון
בליל זה בירושלים / י. ד. קמזון
שיר הבשורה / יעקב פיכמן
שליחי מארץ-אוף-טיים בארץ-שראל / ד''ר א. פוירשטיין
התיאטרון היהודי בלונדון
תערוכות ציירים / פ. מונק
משולחן הספרים| עמוד הבא