הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בינינו לבין עצמנו (סוף מעמוד 14)

של צבאות בנות הברית באירופה לראות במו עיניהם את הזועות של מחנות הריכוז הגרמניים.

ובמחנה אימים זה מצא מריאן ז'יד את אחיו, ונוגעת עד הלב ההתודעות בין העתונאי המבקר לבין הניצולים, כשאלה רואים לפניהם בפעם הראשונה לאחר שנות האימים, יהודי הבא מעבר לגדר התיל ומביא להם את בשורת עמם.

שידור זה שהוקלט במיוחד למעננו ע''י הב.ב.ק. ימשך 15 דקות משעה 9.15 - 9.30

מועצת הועד הלאומי לתכניות העבריות

והנה רואים אתם מסיכום כמה מתכניותינו לשבוע אחד מה אמיץ הקשר שביניהן ובין שטחי הספרות והחינוך, העתונות והאמנות. ולכן שמחנו להפגש שלשום לשם דיון מקיף עם נציגים בשטחי תרבות אלה שנתמנו ע''י הנהלת הועד הלאומי. שרות השידור בארץ מקדם תמיד בברכה הצעות מאת מאזינים ומוסדות צבוריים ולכן שמח הוא על צעד זה של הועד הלאומי לרכז במועצה אחת את נציגיהם של שטחי התרבות השונים.


15

  Photo: p15

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא