הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

ברנרדו מולינרי עם התזמורת הא''י / פ. מונק
בלה בארטוק / ל. פאטאקי
שארל דה-גול / יוסף נדבה
ספינת ארלוזורוב במסעה לתורכיה ולקפריסין / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
גלות יהויכין / פרופ' ג. ד. דרייבר
יהודים ארצישראליים בחיל האויר המלכותי
לבעיות החייל המשוחרר / יוסף גוריון
האלחוט ככלי-הבעה של המדיניות הבריטית / טיימס
תוצאות המחקר החדיש של הדם / ד''ר א. קצ'לסקי
הקונצרט האיטלקי לבאך / קארל סלומון
עם חצי יובלה של ויצו / הגב' רבקה זיו
עם מחצית יובלה של קרן היסוד / ל. יפה
הדי השבוע / דניאל שר
דרכו של אדם / פרופ' מרטין בובר
עמוד הנוער
אני קוראה למענך
כ''ה שנה לקרן היסוד
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
בשולי התכנית / יהושע משלוח
משוט בעולמנו / ישעיהו קלינוב
שיר הבובבות / לאה גולדברג
במעגלי התזונה / א. הירשברג| עמוד הבא