הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

מאיר שמעון גשורי / אפרים גולדשטין
גנרל סיר אלאן קנינגהאם / יוסף נדבה
לורד גורט / יוסף נדבה
ספורט השחייה בבתי הספר / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
אליצור תנועת הספורט הדתית בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
על ''ימים ידברו'' ליצחק שנברג
פרקים מן ההווי היהודיבבית המשפט / ד''ר ש. ז. חשין
מגני-דוד בכבישי אפריקה ואירופה / נ. דונביץ
רק הקמת משטר של סדר בעולם כולו עשויה למנוע את השואה
סימפונית האפנר למוצרט
כובעו של נפוליון בתיבת זכוכית / מנואל קומריץ
הדי השבוע / דניאל שר
דרכו של אדם / פרופ' מרטין בובר
עמוד הנוער
לקראת משפט נירנברג / טריביון
עציצים ופרחים / ד''ר אלישבע בויקו
המלחמה במסוכן שבפולשים
מה מבכר המאזין והקורא
בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
בשולי התכנית / יהושע משלוח
סביבתו של טרומן / 'שעיהו קלינוב
במכורה / אברהם רוזנצווייג
במעגלי התזונה / א. הירשברג
הכלה המכורה לסמטנה / פטר מונק
בליל כל-נדרי באנטוורפפן / משה מוסלר| עמוד הבא