הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

שרות השידור בארץ

לוח השבוע מן י''ג בכסלו עד י''ט בכסלו התש''ו
(24.11.1945 - 18.11.1945)

יום א'

נובמבר 18, 1945 י''ג בכסלו, תש''ו

20.00 בינינו לבין עצמנו
שיחה בעברית מאת קארל סלומון.

  Photo: Inside Front Cover

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא